Update na verziu 1.20f – Survival & Lobby update

Prinášame vám jeden z updatov, ktorý si s čistým svedomím dovoľujeme označiť za prelomový. Prelomový z jednoduchého dôvodu – aj keď to na prvý pohľad nie je zrejmé, prináša nám veľké množstvo technických úprav, odladenia chýb a aktualizácie kľúčových častí serveru, ktorá je veľmi dôležitá pre ďalšiu existenciu MidasCraftu. A tu sme si tak trochu vstúpili do svedomia.


Global

 • Novinka: Mnohé preklady boli aktualizované, či už ide o preloženie z angličtiny do slovenčiny, ale aj pridanie diakritiky, ktorú sme vynechávali hlavne pri starších verziách. Vzhľadom na to, že sa sústreďujeme na novšie verzie bolo viacero prekladov / diakritík pridaných a aktualizovaných.
 • Aktualizácia: Prebehla aktualizácia verzií hry. Aktuálne je na server možné pripojiť sa s nasledujúcimi verziami: 1.20.4, 1.20.3, 1.20.2, 1.19.4, 1.18.2, 1.17.1, 1.16.5, 1.15.2, 1.14.4, 1.13.2 a 1.12.2. Ukončili sme podporu pripojenia na server na verzii 1.11.2 a nižšie. Pre pripojenie na náš server je potrebné použiť minimálne verziu 1.12.2 (určené hlavne pre RPG server). Zároveň sú vždy podporované iba koncové verzie danej verzie, čiže napr. 1.14.4 (nepripojíte sa napríklad s 1.14.1, 1.13.1, 1.11.2 a pod.)
 • Aktualizácia: Prebehla aktualizácia proxy serverov MidasCraftu pre zlepšenie pripojenia.
 • Aktualizácia: Prebehla vnútorná údržba a aktualizácia webu MidasCraftu pre lepší výkon.
 • Oprava chyby: Na našom webe bola opätovne zapnutá obnova zabudnutého hesla k vášmu účtu, čo znamená, že ak ste ho zabudli, máte možnosť ho jednoducho obnoviť.
 • Známa chyba: Dočasne nefunguje prepojovanie a overovanie hráčov s našim Discordom. Na odstránení chyby sa pracuje a bude zrejme odstránená pri najbližšom update. Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.
 • Známa chyba: Dočasne nefunguje prepojovanie a overovanie hráčov s našim webom. Na odstránení chyby sa pracuje a bude zrejme odstránená pri najbližšom update. Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Lobby server

 • Nová verzia: Lobby server bol kompletne aktualizovaný na verziu 1.20.4 s tým, že bolo nutné vzhľadom na zastaralosť pôvodného lobby prejsť jeho radikálnou funkčnou úpravou a optimalizáciou. Z uvedeného dôvodu boli viaceré funkcie pôvodného lobby (najmä FunGun a UltraCosmetics) odobraté, pluginy a funkčnosť lobby  boli výrazným spôsobom optimalizované tak, aby plnili svoj účel.
 • Nový vzhľad: Pre zachovanie kontinuity Midasu sa @FridolinSlehacka rozhodol, že aktuálne lobby dá do nového šatu. Výsledok posúďte sami.
 • Aktualizácia: Vstupný overovaný plugin bol nastavený pre automatické overovanie krajiny z ktorej sa užívateľ prihlasuje. Defaultne sú povolené “Česká republika”, “Slovenská republika”.
 • Oprava chyby: Bolo opätovne zapnuté obnovovanie hesla k hernému účtu prostredníctvom e-mailu
 • Oprava chyby Bola opravená chyba, ktorá umožňovala obídenie banu / mute bližšie nešpecifikovaným spôsobom. Táto chyba je vyriešená aktualizáciou pluginu za čo autorovi veľmi pekne ďakujeme.

Survival server

 • Novinka: V rámci dynmapy bola pridelená obom svetom – Hlavnému a Ťažobnému pridelená aj satelitná dynamická mapa.
 • Novinka: Z dôvodu zlepšenia ekonomickej situácie a vyváženia ekonomiky serveru bol počet aktívnych Jobov znížený z 3 jobov súčasne na 1 job súčasne.
 • Novinka: Niektoré joby boli z hry odobraté pre vybalancovanie ekonomiky.
 • Novinka: Hráčovi je v prípade smrti odpočítané 25% z celkového množstva peňazí, ktoré má aktuálne pri sebe z dôvodu vybalancovania ekonomiky.
 • Novinka: Podarilo sa nám obnoviť posielanie itemu do chatu. Použite na zaslanie predmetu premennú [i] alebo {i}. Tieto správy je možné posielať iba vo verejnom chate, v súkromných správach to možné nie je z dôvodu limitácie nastavenia pluginu => ide o zamýšľané správanie.
 • Novinka: Na serveri prebehla optimalizácia v podobe SIMD operácií.
 • Aktualizácia: Došlo k prerobeniu tutorial zóny, kde sa aktualizovali informácie pre novo začínajúcich hráčov.
 • Aktualizácia: Prebehla aktualizácia Sokratesa na verziu 2.3, bola vylepšená gramatika a pridané nové presnejšie odpovede.
 • Aktualizácia: Došlo k prerobeniu serverového shopu jak cenovo, tak aj položkovite, aby ceny viac zodpovedali novému nastaveniu ekonomiky.
 • Aktualizácia: Server bol plne aktualizovaný na verziu 1.20.4 a teda má natívnu podporu. Predchádzajúca verzia 1.20.2 obsahovala viaceré funkčné chyby.
 • Aktualizácia: Z dôvodu optimalizácie ekonomiky došlo k nerfnutiu a reworku Luckyblockov a oprave niektorých chýb, ktoré znepríjemňovali hranie.
 • Aktualizácia: Došlo k úplnému reworku systému jobov na Survival serveri a to tak, že boli znížené príjmy z jednotlivých jobov na úroveň 20% pôvodných príjmov. Táto úprava bola nevyhnutná pre správne vybalancovanie ekonomiky.
 • Aktualizácia: U divnej tuláčky došlo k odobratiu možnosti vytvorenia vlastného obchodníka z dôvodu optimalizácie serveru.
 • Zmena pravidiel:
  • Mení sa pravidlo č. 28 Survival serveru a zvyšuje sa počet povolených entít v chunku z hodnoty 70 na hodnotu 100. Nové znenie pravidla: “Na serveri je prísne zakázané mať postavené jednoblokové farmy na zvieratá, ktoré nadmerne zaťažujú server. Zároveň je prísne zakázané mať v rámci chunku viac ako 100 entít a tile entít.
  • Vypúšťa sa pravidlo č. 37, ktoré znelo: “Pokiaľ je ban udelený majiteľom serveru nie je proti banu možné sa odvolať na fóre.
 • Oprava chyby: Na /warp Donating sa nachádzali nesprávne informácie, táto chyba bola opravená.
 • Oprava chyby: Dôležité je zdôrazniť, že došlo k oprave veľkého množstva malých chybových hlásení a drobných chýb, ktoré nie všetky sme si zapísali, avšak mali vplyv na riadnu funkčnosť serveru a server teraz bude fungovať efektívnejšie.
 • Oprava chyby: Bola opravená chyba, pri ktorej sa loďka po vylodení despawnula instantne. Loďka sa teraz despawne až po 60 sekundách.
 • Oprava chyby: Bola opravená chyba, pri ktorej sa v noci nespúšťal DoubleXP Event na Survival serveri.
 • Oprava chyby: Opravené viaceré chyby súvisiace s prepojením s Discord serverom a Survivalom.
 • Oprava chyby: Opravené viaceré drobné chyby s využívaním rezidencií
 • Oprava chyby: Opravili sme chybu, kedy v zozname warpov (/warps) nebola zobrazená minihra Tenis.

RPG server

 • Aktualizácia: Prebehla aktualizácia viacerých pluginov, predovšetkým ohľadom rezidencií, správ na Discord a spätnej kompatibility verzií.


Ak máte náš server radi a chcete, aby fungoval kvalitne aj naďalej, máte možnosť ho finančne podporiť! Urobiť tak môžete v DONATING SEKCII,  prípadne nám môžete prispieť na kávu či prášky na upokojenie (Boh je nám svedkom, že tie prášky v niektorých prípadoch na serveri potrebujeme :))

Za všetku vašu podporu vyslovujeme úprimné – Pán Boh zaplať!