Resourcepack

Náš RPG server má pre svojich hráčov pripravený aj špeciálny resource pack, ktorého autorkou je naša správkyňa MsWolfi. Každý pixel tohto resourcepacku je nakreslený ňou a nejde o žiadny pack, ktorý by ste našli pozliepaný z Resourcepackov iných autorov.

[toc]

Tento resourcepack funguje optimálne v rozlíšení 32×32 pixelov, čo je štandardná forma resourcepackov. Keďže ide o doplnkový resourcepack, je možné ho použivať v kombinácii s vašim obľúbeným resourcepackom bez nutnosti veľkých zásahov. MidasRP sa zameriava predovšetkým na zmenu custom itemov, ako sú zbrane, brnenia, alebo rybárske prúty, plánujeme pridať aj vlastné bloky.

Čo potrebujem na inštaláciu RP?

Pre správne fungovanie Midas RP je potrebné mať nainštalovaný Minecraft na verzii 1.12 – 1.12.2, pričom je NEVYHNUTNÉ, aby ste mali nainštalovaný aj podporný mód OPTIFINE (link na stiahnutie). V prípade, že nemáte tento mód nainštalovaný, Resourcepack vám nebude fungovať správne a je potrebné jeho inštaláciu odmietnuť (ak teda nemáte nainštalovaný Optifine). Ak ho máte, môžete prejsť na samotnú inštaláciu.

Prevzatie a inštalácia serverového RP

Inštalácia RP sa vám ponúkne automaticky po prihlásení sa na náš RPG server a zobrazí sa vám okno, ako je uvedené nižšie. Chceme vás opakovane však upozorniť, aby ste v inštalácii NEPOKRAČOVALI AK NEMÁTE NAINŠTALOVANÝ OPTIFINE pre verziu 1.12.2. V prípade, že máte nainštalovaný Optifine, môžete potvrdiť inštaláciu Midas ResourcePacku. V závislosti od vášho internetového pripojenia môže trvať niekoľko sekúnd, kým sa stiahne a automaticky nainštaluje. V takomto prípade je dosť možné, že zaznamenáte KRÁTKY LAG pri prihlásení sa na RPG server. Po tom, ako sa RP nainštaluje môžete pokojne pokračovať v hraní.

Odinštalácia alebo zmena serverového RP

V prípade, že si z akéhokoľvek dôvodu chcete odinštalovať náš serverový ResourcePack, môžete tak učiniť a to tak, že zmeníte nastavenie inštalácie resourcepacku a komunikácie so serverom. Rovnaký postup sa uplatňuje aj v prípade, že ste pri prvom prihlásení na server odmietli Midas Resourcepack. V Multiplayer menu si označte náš server a kliknite na tlačidlo EDIT, následne sa vám objaví nové okno s nápisom Edit Server Info, kde len zmeníte hodnotu Server Resource Packs na hodnotu PROMPT a následne uložíte cez DONE. Krátky GIF návod nájdete aj na obrázku nižšie:

Úspešná inštalácia RP

Pokiaľ sa vám Midas ResourcePack nainštaloval úspešne, nájdete ho v zozname ResourcePackov. Stačí ak počas hry stlačíte ESC a kliknete na položku Options / Resource Packs / . Medzi selected Resource Packs nájdete náš Midas RP úspešne nainštalovaný. V prípade, že sa odhlásite z nášho serveru, RP viac nebude aktívny.

Vizuálnu kontrolu nášho RP môžete vykonať na ktoromkoľvek serverovom iteme, ktorý sa nachádza v hre napr. na /warp Poklady. Malo by to vyzerať nejako takto (obrázky itemov sa môžu zmeniť v prípade aktualizácie RP):

Prípadné problémy

Prípadné problémy s Resourcepackom je potrebné smerovať na naše herné fórum, kde sa na nich jeho autori pozrú hneď ako to bude možné.


Disclaimer

Tento Resourcepack je duševným vlastníctvom serveru MidasCraft a je hráčom poskytovaný pod licenciou Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Akékoľvek kopírovanie celej časti, časti RP, nastavení alebo konceptu je v zmysle Autorského zákona považované za porušenie autorských práv a v prípade jeho porušenia vzniká poškodenej strane právny nárok.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.