Tresty ateamu

Tresty členov ateamu

Na tejto stránke sú zverejňované zoznamy trestov, ktoré boli v rámci ateamu udelené rôznym členom ateamu, rovnako ako aj dôvod trestu a sankciu. Tieto tresty sú zverejňované v zmysle § 217 Rozšírených pravidiel serveru odo dňa 16.08.2020.

Pokiaľ bývalý člen ateamu nie je uvedený na týchto stránkach a nie je už členom ateamu, predpokladá sa, že z ateamu odišiel na vlastnú žiadosť alebo po dohode s vedením serveru.

Herný nick Dôvod udelenia trestu Dátum Trest
HaribyCZ Obchádzanie rôznych mechaník serveru, obchádzanie interných pravidiel admin teamu, porušenie podmienky, správanie voči hráčom, ktoré sa nezlučovalo s hodnotami a prístupom člena admin teamu. 21.08.2020 Degradácia z ranku Helper a ukončenie pôsobenia v ateame zo strany serveru s okamžitou platnosťou
Recount Neprávom udelený ban pre hráča Misaczek v rozpore s pravidlami. Členovia BSM sa zhodli, že došlo k porušeniu pravidiel zo strany Hl. Helperky v zmysle odportovania sa z boja, navádzanie na porušenie pravidiel iných hráčov a ďalších deliktov. 27.08.2020 Degradácia z ranku Hl. Helper na rank Helper
Recount Opakované ohováranie iných členov admin teamu, nevhodné správanie sa voči členom admin teamu a majiteľovi serveru, konanie v rozpore so záujmami ateamu. 13.09.2020 Degradácia z ranku Helper a ukončenie pôsobenia v ateame zo strany serveru s okamžitou platnosťou
Krakorak Preukázateľné bugovanie bossa v Atlantíde na RPG serveru, ktoré sa nezlučuje s konaním člena admin teamu. 20.12.2020 Degradácia z ranku Helper a ukončenie pôsobenia v ateame zo strany serveru s okamžitou platnosťou
King28 Neschopnosť riadenia zvereného teamu ľudí na zverenom projekte, po upozornení následné neoprávnené vytvorenie schematicov, ich nepovolené stiahnutie a bezdôvodné obohatenie sa. 27.04.2021 Degradácia z ranku Hlavný builder a ukončenie pôsobenia v ateame zo strany serveru s okamžitou platnosťou + udelenie trvalého banu na všetky servery MidasCraftu.
Romanessi Prepožičanie svojho herného účtu kamarátovi, pričom kamarátovi bolo umožnené využívať admin príkazy, čo je hrubé porušenie povinností člena admin teamu. 13.05.2021 Degradácia z ranku Helper a ukončenie pôsobenia v ateame zo strany serveru s okamžitou platnosťou.
furno1324 Zneužívanie príkazu /invsee pre získanie taktickej výhody v rámci RPG serveru a sveta Addolan. 22.11.2023 Degradácia z ranku Helper a ukončenie pôsobenia v ateame zo strany serveru s okamžitou platnosťou.