MobAréna

Na našom serveri máte možnosť osviežiť si hranie vyskúšaním MobArény! V MobArene môžete bojovať proti radám monštier a tak získať cenné materiály alebo dokonca aj LuckyBlocky! Aréna sa nachádza kúsok od spawnu, a teda pokojne tam môžete prísť po svojich nohách zo spawnu alebo využiť príkaz /warp arena.

Po vstupe do arény na vás čakajú ceduľky na pripojenie do arény, na ktoré stačí len kliknúť. Do arény sa dá ísť len s prázdnym inventárom, upozorňujeme však, aby ste si vyprázdnili aj batoh (/bp) inak jeho obsah vypadne po vašej smrti v aréne, a tým pádom bude nenávratne stratený. Po kliknutí na ceduľku sa budete musieť rozhodnúť, akú bojovú triedu si vyberiete. Pre vybratie triedy stačí na danú ceduľku kliknúť, vďaka tomu sa vám pridajú do inventára príslušné itemy pre danú bojovú triedu. Na výber máte z týchto piatych bojových tried:

Zoznam vecí pre jednotlivé triedy:

Rytier:

 • Diamantový meč
 • Diamantová sekera
 • 3x Elixír liečenia
 • Železná prilba
 • Železné brnenie
 • Železné nohavice
 • Železné topánky

Lukostrelec:

 • Drevený meč
 • Luk
 • 256x Šípy
 • 3x Elixír liečenia
 • Kožená prilba
 • Kožené brnenie
 • Kožené nohavice
 • Kožené topánky

Tank:

 • Železný meč
 • Železná sekera
 • 2x Elixír liečenia
 • Diamantová prilba
 • Diamantové brnenie
 • Diamantové nohavice
 • Diamantové topánky

Chemik:

 • Kamenný meč
 • 30x Hádzací elixír zranenia
 • 8x Hádzací elixír otravy
 • 3x Elixír uzdravenia
 • Krúžková prilba
 • Krúžkové brnenie
 • Krúžkové nohavice
 • Krúžkové topánky

Doktor:

 • Drevený meč
 • 30x Hádzací elixír uzdravenia
 • 30x Hádzací elixír regenerácie
 • Kožená prilba
 • Kožené brnenie
 • Kožené nohavice
 • Kožené topánky

Ak si úspešne vyberiete vašu bojovú triedu, jediné čo musíte spraviť, je kliknúť na iron block, ktorý sa nachádza v čakacom lobby. Minimálny počet hráčov pre spustenie arény sú 3 a maximálny počet aktívnych bojovníkov je 10. Po spustení arény vás to teleportuje do jej stredu a hra sa spustí. Aréna má 50 vĺn, každá nasledujúca je ťažšia ako predošlá. V aréne je päť druhov vĺn a každá robí niečo iné.

Normálna vlna spawnuje týchto mobov:

 • Zombíkov
 • Skeletonov
 • Pavúkov
 • Creeperov
 • Vlkov

Špeciálna vlna spawnuje týchto mobov:

 • Nabitých creeperov
 • Zombie pigmanov
 • Blazov

Slime vlna spawnuje slizov, počet slizov sa postupom vĺn zvyšuje.

Zásobovacia vlna, ktorá daruje nasledujúce veci:

 • Všetkým bojovým triedam: 2x Elixír uzdravenia
 • Lukostrelcom: 64x Šíp
 • Chemikom: 10x Hádzací elixír otravy, 10x Hádzací elixír zranenia
 • Doktorom: 10x Hadzací elixír uzdravenia, 10x Hádzací elixír regenerácie

Boss vlna, ktorá prichádza ako každá 10 vlna (10,20,30,40,50). Bossovia majú zvýšený počet životov, ktorý sa určuje z počtu bojovníkov a počtu porazených vĺn. Každý boss ma určité špeciálne schopnosti.


Samozrejme, za porazenie vĺn dostávate odmeny a to týmto systémom:

Každú tretiu vlnu: 2x Iron ingot / 4x Uhlie / 7x Redstone dust
Každú piatu vlnu: 5x Iron ingot / 2x Gold ingot / 15x Redstone dust
Každú siedmu vlnu: 10x Iron ingot / 5x Gold ingot / 3x Diamant
Každú desiatu vlnu: 15x Iron ingot / 7x Gold ingot / 5x Diamant / 3x Emerald

Za porazenie každej tretej, piatej, siedmej a desiatej vlny dostanete vždy jednu zo spomenutých odmien.

Mimo toho môžete získať aj LuckyBlocky a to každou piatou vlnou začínajúc desiatou vlnou!


Po vašom úmrtí v aréne sa stanete divákom až do skončenia arény alebo do momentu, kým nenapíšete príkaz /ma leave alebo nekliknete na ceduľku, ktorá vám ukončí režim diváka. Po opustení režimu diváka vám budú dané odmeny za váš výkon v aréne.