Survival

Survival server Midascraftu je tradičný survival server bežiaci na najnovšej verzii Minecraftu. Medzi jeho hlavné prednosti patrí predovšetkým to, že sa tu nenachádzajú ŽIADNE DOLY, ŽIADNE VEREJNÉ XP FARMY, ŽIADNY ADMIN SHOP ani nič, čo by kazilo pôžitok z klasickej hry. Server funguje na princípe trhovo založenej ekonomiky, pričom hráči majú možnosť zarobiť si peniaze prostredníctvom hlasovania, alebo prostredníctvom Jobs.

Náš server nikdy neobsahoval, neobsahuje a nikdy nebude obsahovať ŽIADNE DOLY, ŽIADNE VEREJNÉ XP FARMY ani ŽIADNE ADMIN SHOPY a to najlepšie je, že hra u nás bude VŽDY ZADARMO. Samozrejme, existujú hráči, ktorí radi podporia náš server a tým sa ponúka možnosť [D] DONATORA, alebo [D] DONATORA+. Vopred však upozorňujeme, že nejde o ŽIADNE V.I.P. oprávnenia a oba donačné ranky poskytujú iba kozmetické výhody, ktoré nenarúšajú pravidlo fair-play hry.

Tento server je určený predovšetkým pre slušných a poctivých hráčov, ktorí nepotrebujú zbytočne využívať hacky typu X-ray, Kill-aura a pod., ale zároveň si chcú normálne zahrať, pokecať s fajn komunitou. Na to všetko dohliada skúsený Admin Team, ktorý odfiltruje nielen hackerov, ale aj ľudí, ktorí sa snažia iba kaziť hru ostatným poctivým hráčom.


Na serveri existuje rank systém a je možné sa u nás stretnúť s niekoľkými druhmi prefixov, prinášame vám ich základný prehľad:

[M] – Majiteľ serveru jeho hlavnou úlohou je dozerať a starať sa o všetky veci týkajúce sa prevádzky serveru, rieši nielen informačné veci, udáva smer serveru, ale v prípade problémov je tým najpovolanejším, na ktorého sa môžu hráči obrátiť. V prípade banu je úplne poslednou inštanciou, na ktorú sa hráči môžu odvolať.
[A] – Administrátor serveru je druhá najvyššie postavená funkcia na serveri, medzi jeho práva patrí okrem iného aj možnosť udeliť IP ban alebo unban, vyjadruje sa k žiadostiam o unban a jeho slovo má veľmi silnú váhu. Zabezpečuje bežné a normálne fungovanie serveru. Na serveri plní de facto úlohu “policajta”. Má okrem iného právo schvaľovať XP farmy.
[B] – Builder serveru je v podstate staviteľ a architekt, ktorý spolupracuje s celým teamom administrátorov pri vytváraní nových lokácií, nových stavieb a pod. Jeho hlavnou úlohou je stavba, ale v prípade neprítomnosti Administrátora alebo Majiteľa serveru rozhoduje o veciach súvisiacich so serverom. Má okrem iného právo schvaľovať XP farmy.
[H] – Helper je rank, s ktorým majú hráči asi najčastejší kontakt a jeho úlohou je predovšetkým pomáhať iným hráčom s často kladenými otázkami. Tento rank, bohužiaľ, nemá právo schvaľovať XP farmy, ale je oprávnený privolať príslušného Buildera alebo Administrátora, ktorý tak učiní.
[S*] – Senátor je volený zástupca ľudu v rámci demokracie. Je medzistupňom medzi hráčom a administrátorom. Komunikuje aktívne s vedením serveru, reprezentuje jeho záujmy a má základné reštriktívne práva.
[D+] – Donator+ je najvyšší možný rank, aký môže hráč bez toho, aby sa stal členom teamu administrátorov, dosiahnuť. Ide o rank, kedy hráč výraznou formou prispel na prevádzku a ďalšie fungovanie serveru a jeho aktivita je oceňovaná predovšetkým zo strany teamu Administrátorov. Ako poďakovanie od členov admin teamu mu bol udelený Rank Donator+ a herné výhody kozmetického charakteru.
[D] – Donator serveru je rank, ktorý upozorňuje ostatných hráčov na to, že dotyčný hráč podporil server a ako poďakovanie od členov Admin Teamu mu bol udelený rank Donator a herné výhody kozmetického charakteru.
[P] – Player alebo Hráč. Je štandardný prefix, ktorý hráč získava po príchode na server a garantuje mu základné práva v zmysle pravidiel.
[V] – Vazen Je prefix hráča, ktorý na serveri spáchal nejaký zločin, ktorého závažnosť neodpovedala trestu v podobe banu alebo ide o hráča, ktorého unban bol podmienený prácou v trestaneckej kolónii.