Banlist serveru MidasCraft


Urobil si hlúposť a teraz si to odsedíš – na tejto stránke nájdete zoznam všetkých hráčov, ktorí na našom serveri spáchali nejaký priestupok, či už formou banu, warnu, kicku alebo mute. Všetky tresty sú umiestnené na týchto stránkach.

Upozorňujeme hráčov, že podať žiadosť o unban je možné výhadne iba cez naše herné fórum po napísaní predpísanej formy žiadosti. Unbany sa zo zásady nikdy neriešia cez ticket systém, ani cez TeamSpeak alebo Discord.

BanyUmlčaniaUpozorneniaVykopnutia
Žiadosť o unban

V zmysle ustanovení pravidiel nášho serveru nie je možné podať voči nasledujúcim trestom a k týmto žiadostiam sa ani nebudeme vyjadrovať.

Žiadosť o unban nie je možné podať voči nasledujúcim trestom:
a) Trest prepadnutia veci
b) Trest finančnej pokuty až do výšky 90%
hráčovho majetku
c) Trest nútenej práce v Trestaneckej
kolónii
d) Trest odňatia slobody v jaili
e) Trest odňatia slobody na záchytke
f) Trest dočasného umlčania

V zmysle ustanovení pravidiel nášho serveru je možné podať žiadosť o unban voči nasledujúcim trestom a príslušný člen admin teamu by sa k nim mal vyjadriť do 24 hodín od podania žiadosti.

Žiadosť o unban je možné podať voči nasledujúcim trestom:
a) Trest trvalého umlčania
b) Trest dočasného banu
c) Trest dočasného IP banu
d) Trest zákazu prístupu k hernej
podpore
e) Trest zákazu prístupu na Facebook
Fanpage
f) Trest zákazu prístupu na herné fórum
g) Trest zmazania rezidencie