Guardian mobfarmy

Guardian mobfarmy sú bežnou súčasťou Survival či Economy serverov, avšak v prípade RPG serveru je ich využitie pomerne komplikované. Nasledujúci článok má preto za úlohu vysvetliť, za akých podmienok je možné byť majiteľom mobfarmy na Guardianov na našom serveri.

Argumentácia typu, že zakázanie, resp. výrazné obmedzenie mobfariem je výrazným zásahom do práv hráčov, je hlúposť. Je pravdou, že v minulosti boli mobfarmy povolené, avšak práve povolenie mobfariem sme považovali za jednu z najväčších chýb, akých sme sa dopustili. V skratke sa preto pokúsime vysvetliť dôvody, prečo došlo k obmedzeniu Guardian fariem.

  1. Morálny aspekt – keďže Guardian farma je de facto mobtrapka a tie sú na serveri zakázané, nemala by byť povolená vôbec. Problém však vidíme v tom, že na mape sa nachádza limitovaný počet Guardian lokácií, a teda nie je to ako pri spawneroch, že o nich zakopávate prakticky na každom kroku. Zároveň Guardianov považujeme za dosť silných nepriateľov a domnievame sa, že spôsob, akým je postavená a budovaná mobtrapka v tomto prípade, je z hľadiska fair-play neprípustný. Pri bežnom stavaní mobtrapky si totiž hráč vytvorí rezidenciu, v rámci ktorej zakáže spawnovanie hostile mobov a tým pádom dôjde k “obsadeniu” chrámu prakticky bez boja a budovanie farmy je teda bezproblémové. Hráč nie je pri tejto mobtrapke vystavený prakticky žiadnemu riziku a má z nej maximálny jedinečný zisk, ktorý však iní hráči vzhľadom na limit Guardian chrámov nemôžu dosiahnuť, a teda guardian farmu nemôže vlastniť hocikto. Úplne iná situácia je preto pri spawneroch a XP farmách zo spawnerov.
  2. Aspekt výkonu serveru – Najväčším problémom pri guardian farmách nie sú ani tak entity, ako tile-entity (pre vysvetlenie pojmu tile-entita pozri pravidlá). Pri stavbe chrámu je často totiž použité obrovské množstvo hopperov alebo plotov, čiže tile-entít, ktoré nadmerne zaťažujú server. To znamená, že podobne ako pri squid farmách musí byť Guardian mobtrapka postavená tak, že nebude preťažovať server.

Práve takéto veľké množstvo plotov v Guardian farme predstavuje problém z hľadiska tile-entít a serveru.


PODMIENKY VÝSTAVBY A PREVÁDZKOVANIA GUARDIAN FARMY

Z daného dôvodu sme sa preto rozhodli zaviesť PODMIENKY, za ktorých môže, ale nemusí byť udelený súhlas na výstavbu a prevádzkovanie Guardian farmy na RPG a Survival serveri.

  1. O udelení povolenia na výstavbu a prevádzkovanie Guardian farmy rozhoduje výhradne Majiteľ, Správca alebo Hlavný Admin serveru a to na základe individuálneho posúdenia situácie. Vyhradzujeme si právo Guardian farmu nepovoliť, a teda stavba Guardian farmy nie je nárokovateľná v zmysle pravidiel.
  2. Výstavba Guardian farmy je podmienená tým, že ju bude stavať a prevádzkovať stály hráč. Stálym hráčom sa rozumie hráč, ktorý má na našom serveri odohraných aspoň 40 dní.
  3. Pri výstavbe Guardian farmy nesmú byť použité ploty ako tile entity. Namiesto plotov odpporúčame vytvoriť v rámci rezidencie subzónu, kde sa nastaví vlajka /res set flow false , čím sa zabráni pretekaniu vody do nižších vrstiev farmy. Farmy, ktoré toto pravidlo nedodržia, budú automaticky vyradené.
  4. Guardian farma nesmie byť iba kocka uprostred oceánu. Chceme, aby náš server vyzeral pekne aj po vizuálnej stránke a preto požadujeme adekvátnu stavebnú úpravu a to tak, aby išlo o normálnu stavbu spĺňajúcu estetické normy a nie dieru v oceáne.
  5. Hráč prevádzkujúci takúto mobtrapku sa zaväzuje, že poskytne ostatným hráčom možnosť získania lootu z tejto farmy a to spravidla formou vzájomného obchodu.