Alkohol & Omamné látky

ALKOHOL


Dôležité upozornenie: Server MidasCraft ani jeho vlastníci v žiadnom prípade nenavádzajú nikoho na požívanie alkoholických nápojov. Každý, kto používa túto našu hernú funkciu, vyjadruje súhlas s tým, že dosiahol vek 18 rokov a je spôsobilý na právne úkony. Osoby, ktoré nedovŕšili 18 rokov, sa musia preukázať písomným potvrdením zákonného zástupcu. Plugin je určený predovšetkým na zábavu, nie na podporu alkoholizmu, či predaj alkoholu.

 


Alkohol je bežnou súčasťou sveta dospelých. Preto sa Kráľ Midas rozhodol, že v MidaPolise zruší prohibíciu na alkohol a všetkým hráčom nad 18 rokov umožní jeho požívanie. Hráči majú možnosť pripravovať si alkohol a následne ho predávať podľa svojho uváženia v shopoch.

Varenie alkoholu

Na to, aby ste mohli variť alkohol, budete potrebovať ohnisko s kotlom (Cauldron) na jeho vrchu, pričom pod ním sa bude nachádzať oheň horiaci na netherrack bloku. Následne stačí, ak už len do kotla pridáte vodu a ingrediencie potrebné na uvarenie alkoholického nápoja podľa receptu. Keď toto všetko zmiešate, odsledujte si v receptári čas, ako dlho sa má daný alkohol variť. Aby ste si to nemuseli stopovať ručne, v hre vám stačí kliknúť na variaci kotol hodinkami. Následne stačí, ak z kotla naberiete 3 prázdne fľašky s uvarenou tekutinou.

Niektoré recepty vyžadujú ďalšiu úpravu v podobe destilácie, ktorú urobíte tak, že použijete klasický Brewing Stand poháňaný Blazepowderom a na miesto, kde zvyčajne dávate ingrediencie, vložíte Prášok z Glowstone (Glowstone dust). Tekutinu nechajte destilovať toľkokrát, koľko je potrebné.

V prípade, že to recept vyžaduje, vložte pripravený nápoj do dreveného barrelu, ktorý sa musí zhodovať s drevom požadovaným v recepte a nechajte ho tam odležať toľko rokov, koľko je potrebné.

Upozornenie: Nedodržanie receptu, minutáže, počtu detsilácií, či veku v barreli má za následok úplné zničenie nápoja. To platí aj v prípade, že necháte nápoj v Barreli veľmi dlho.


Pitie alkoholu

Väčšina nápojov, ktoré sú hráčom k dispozícii, obsahujú určitú hodnotu alkoholu, ktorá môže spôsobiť, že sa hráč v hre opije. To môže mať za následok dočasné vedľajšie efekty ako zmätenosť, oslepenie, zvracanie, či zníženú schopnosť súvisle hovoriť a pod. Dokonca je možné, že v prípade, ak sa veľmi opijete, server vás vyhodí z hry a nebudete schopní sa prihlásiť, kým vám hladina alkoholu neklesne. Na to, aby ste sa chránili pred silnými účinkami alkoholu, vám odporúčame, aby ste jedli dostatok chleba a pili veľa mlieka.


Sudy

Nápoje dozrievajú v špeciálnych sudoch (barreloch), ktoré si musí hráč vyrobiť sám pre seba a pre svoju potrebu. Niektoré typy alkoholu dokonca vyžadujú konkrétny typ sudu (viď podľa receptov nižšie). V zásade existujú dva typy sudov, ktoré môžete vytvoriť – veľký a malý.

Malý Sud

Na jeho postavenie potrebujete 8 drevených schodov, rozmiestnených do tvaru Sudu. Následne umiestnite ceduľku na pravú dolnú stranu sudu, kde do prvého riadku napíšete text “Barrel”. Informácia v chate vám následne potvrdí úspešné postavenie sudu. Potom je potrebné kliknúť pravým tlačítkom na ceduľku a vnútro suda sa vám otvorí. Napokon už len stačí doňho vložiť požadovaný potion a nechať ho uležať. Malý sud obsahuje 9 slotov.

Veľký Sud

Na jeho postavenie potrebujete 5 plotov, 16 drevených schodov, 18 drevených dosiek, postavených do tvaru Sudu. Následne umiestnite ceduľku na pravú dolnú stranu sudu, kde do prvého riadku napíšete text “Barrel”. Informácia v chate vám následne potvrdí úspešné postavenie sudu. Potom je potrebné kliknúť pravým tlačítkom na ceduľku a vnútro suda sa vám otvorí. Napokon už len stačí doňho vložiť požadovaný potion a nechať ho uležať. Veľký sud obsahuje 27 slotov.


Recepty

Väčšina nápojov, ktoré sú hráčom k dispozícii, obsahuje určitú hodnotu alkoholu, ktorá môže spôsobiť, že sa hráč v hre opije. To môže mať za následok dočasné vedľajšie efekty ako zmätenosť, oslepenie, zvracanie, či zníženú schopnosť súvisle hovoriť a pod. Dokonca je možné, že v prípade, ak sa veľmi opijete, server vás vyhodí z hry a nebudete schopní sa prihlásiť, kým vám hladina alkoholu neklesne. Na to, aby ste sa chránili pred otravou alkoholom, môžete použiť na zmiernenie jeho účinkov chlieb alebo mlieko.

Upozornenie: 1 rok v sude sa rovná približne času 20 minút v reálnom živote a čase.

 

 

Názov  Ingrediencie  Čas varenia v kotli Destilácia Počet destilácií Dozrievanie v sude Počet rokov v sude Druh sudu Náročnosť Efekt
Zemiakový vývar 5x Potato
3x Long Grass
3 minúty Jednoduché Heal
Silná káva 12x cocoa Beans
2x milk bucket
2 minúty Jednoduché Speed
Regeneration
Coca Cola 12x Sugar
2x Sugar Cane
3x Cocoa Beans
3 minúty 3 Jednoduché Speed
Regeneration
Jemné pšeničné pivo 3x Obilie (wheat) 8 minút 2 BirchWood Sud Jednoduché
Svetlé pivo 6x Obilie (wheat) 8 minút 3 Oak Wood Sud Jednoduché
Zelený čaj 5x tall Grass
2x Oak Leaves
5 minút Jednoduché Luck
Černý čaj 5x Tall Grass
2x Dark Oak Leaves
5 minút Jednoduché Luck
Ovocný čaj 2x Apple
2x Melon slice
2x Beetroot
5 minút Jednoduché Luck
Swiftness
Tmavé pivo 6x Obilie (wheat)
3x Sugar Cane
8 minút 8 Oak Wood Sud Stredne náročné
Lahodná medovina 6x Sugar Cane 3 minúty 4 Oak Wood Sud Stredne náročné
Kvalitná sladká medovina 6x Sugar Cane
2x Apple
4 minúty 4 Oak Wood Sud Stredne náročné Water Breathing
Birrel 8x Wheat 6 minút 1 Birch wood sud Stredne náročné Water Breathing
Zlatý rum 14x Sugar Cane 5 minút 5 14 Oak Wood Sud Ťažké Fire Resistance, Poison
Ruská vodka 10x Potato 15 minút 7 Ťažké Weakness, Poison, Water Breathing
Silný Absinth 16x Grass
16x Cocoa Beans
5 minút 20 Ťažké Poison
Speed
Červené víno 5x Betroot
1x Apple
5 minút 20 Spruce Wood Sud Ťažké FireResistance, Heal, Weakness
Strieborná tequila 9x Cactus
3x Iron Ingot
3x Iron Nugget
5 minút 5 7 Spruce Wood Sud Veľmi ťažké Fire Resistance, Poison, Weakness
Zlatá tequila 9x Cactus
3x Golden Apple
3x Gold Nugget
10 minút 15 14 Spruce Wood Sud Veľmi ťažké Fire Resistance, Poison, Regeneration
Tatranský čaj 5x Brown mushroom
5x Red Mushroom
3x Waterlily
20 minút 5 Spruce Wood Sud Veľmi ťažké Fire Resistance, Poison, Regeneration
Whiskey 20x Sugar Cane
8x Cocoa Beans
1x Golde Apple
30 minút 5 14 Spruce Wood Sud Stredne náročné Fire Resistance
Regeneration
Weakness
Borovička 4x Spruce Sapling
6x Apple
2x Wheat Seed
15 minút 10 3 Birch Wood Sud Veľmi ťažké Poison
Weakness
Bylinný likér 5x Blue Orchid
8x Azure Bluet
3x Allium
2x Dandelion
2x Poppy
10 minút 5 18 Dark Oak Wood Sud Stredne náročné Posison
Fire Resistance
Jablkovice 12x Apple
5x Sugar
15 minút 8 Veľmi ťažké Wither
Weakness
Levitation

Vyšpecifikovanie niektorých pojmov

  • Osoby mladšie ako 18 rokov MÔŽU požívať alkoholické nápoje so súhlasom a vedomím zákonného zástupcu.
  • Výnimku na požívanie alkoholického nápoja osobe mladšej ako 18 rokov MÔŽE NA ZÁKLADE DOHODY a v prípadoch hodných osobitného zreteľa udeliť iba majiteľ serveru po splnení ním stanovených podmienok.
  • V prípade akýchkoľvek pochybností o veku hráča má hráč povinnosť dôveryhodným spôsobom dokázať po vyzvaní členom A-teamu svoj vek.

Omamné a psychotropné látky

S príchodom Pašeráka Viratusa sa na serveri objavili aj jedy, prekurzory a omamné a psychotropné látky. Aj napriek tomu, že sa admin teamu nepodarilo zatiaľ jednoznačne preukázať ich výrobu a distribúciu práve Viratusom, po porade vedenia sa rozhodlo, že prechovávanie, požívanie a obchodovanie s týmito látkami je zakázané. Ak sa vám teda podarí nejakým spôsobom získať túto látku, mali by ste byť veľmi opatrní, aby ju u vás v inventári nenašiel žiaden člen admin teamu. Trest za prechovávanie, požívanie alebo distribúciu omamných a psychotropných látok je veľmi veľký. Admin team zároveň intenzívne pracuje na tom, aby zozbieral dostatok dôkazov proti Pašerákovi Viratusovi.