Ťažba spawnerov

Mnohí hráči prichádzajú na server s chuťou rozvinúť si svoj domček, či dokonca založiť celé mesto – aby sa im to mohlo podariť, potrebujú skúsenosti, no a neexistuje nič lepšie na získavanie skúseností ako XP farma.  Na našom serveri vám preto ponúkame možnosť presunúť spawnery pre ranky [P] Hráč[D] Donator a [D+] Donator+. Vďaka tejto funkcii už nebude potrebné, aby ste mali založené zbytočne ďalšie rezidencie po celej mape a bolestivo hľadali rôzne spawnery – teraz si ich jednoducho budete môcť vyťažiť a spawner následne umiestniť do mobtrapky priamo v pohodlí vášho domova.

Na to, aby sa vám to mohlo podariť, však potrebujete špeciálny item – spawnery, ktoré sa totižto vyťažia klasickým krompáčom, sa veľmi rýchlo rozpadnú a nie je možné ich zobrať so sebou domov. Hráči preto musia použiť špeciálny zlatý krompáč, tzv. Krompáč prekliateho baníka, ktorý má na sebe zvláštne kúzlo Silk Touch II. (Nežný dotyk II.)

Tento krompáč je dostupný u Starostu Milana priamo na našom spawne. Ochotne vám ho vymení za 20 hlasovacích lístkov pre náš server. Pri kopaní spawneru však buďte obozretní – aj napriek tomu, že krompáč obsahuje špeciálne kúzlo umožňujúce prácu s citlivými vecami ako je spawner, šanca na vykopanie spawneru je 10% (do doby stablizácie situácie so spawnermi).