Rády a vyznamenania

Hráči na našom serveri môžu okrem bežných rankov za podporu serveru, prípadne za Suffixy v sekcii donating získať aj špeciálne vyznamenania a ocenenia od Admin Teamu serveru MidasCraft. Ide o ocenenia, ktoré nie sú nijakým spôsobom nárokovateľné a ich udelenie je symbolické. Hráč, ktorý získa niektoré z týchto ocenení dostane za svoj username špeciálny suffix!

Aktuálne sú k dispozícii nasledujúce ocenenia:

  • Veterán – Suffix s označením [*V*– je udeľovaný správcom, alebo majiteľom serveru za osobitné zásluhy za rozvoj serveru, alebo za dlhodobé vzorné hranie na serveri.
  • Rad bieleho leva – Suffix s označením [*x*] určený pre hráčov českého pôvodu za osobitné zásluhy za rozvoj serveru, dlhodobé vzorné hranie na serveri, príkladné správanie, finančnú podporu serveru alebo pomoc hráčom. Tento suffix udeľuje výhradne majiteľ serveru na návrh niektorého z členov ateamu.
  • Rad bieleho dvojkríža – Suffix s označením [*x*určený pre hráčov slovenského pôvodu za osobitné zásluhy za rozvoj serveru, dlhodobé vzorné hranie na serveri, príkladné správanie, finančnú podporu serveru alebo pomoc hráčom. Tento suffix udeľuje výhradne majiteľ serveru na návrh niektorého z členov ateamu.
  • Rad kráľa Midasa – Suffix s označením [*M*sa udeľuje hráčom, ktorí sa významnou mierou podieľali na vzniku serveru MidasCraft a zakladajúcim členov serveru. Tento suffix udeľuje výhradne majiteľ serveru.
  • Rad bohov MidasCraftu – Suffix s označením [*G*Ide o najvyššie serverové vyznamenanie, ktoré môže hráč získať a udeľuje sa len vo veľmi výnimočných prípadoch najvernejším hráčom. Tento suffix udeľuje výhradne majiteľ serveru na návrh niektorého z členov ateamu.

V praxi tieto vyznamenania vyzerajú takto: