LWC Magnet

Chápeme, že nie je vždy jednoduché dodržať maximálny počet povolených entit v chunku, keď 2 až 3 farmy túto hranicu presahujú. Preto pre vás máme alternatívu v podobe magnetu.

Ide o jednoduchú truhlu, pri ktorej pomocou príkazu /lwc flag magnet on aktivujete magnet a truhla potom bude sama zbierať veci v dosahu 3 blokov (vertikálne aj horizontálne) od seba. Uľahčuje to tak stavanie fariem, umiestnenie hopperov, truhiel a ich dostupnosť. Avšak aj toto má nejaké obmedzenia, napríklad to, že to nefunguje na druhú časť dvojtruhly. Môžete si tak truhlu zväčšiť, ale itemy bude zbierať len prvá, pôvodná truhla. Ale pokiaľ máte už postavené farmy, do ktorých ste dali kopu materiálu alebo peňazí ale máte problém s hoppermi, ktoré nefungujú, tak aj na toto máme riešenie. Ide o menší problém, ktorý môžete vyriešiť príkazmi /lwc flag hopper on alebo /chopper on. Po zadaní jednoducho kliknite na hopper, ktorý potrebujete povoliť a týmto ho povolíte.