Aukcie

Aukcie

Na serveri existuje aj funkčný AuctionHouse ( Dom aukcií ), v ktorom si môžte vystaviť predmety na predaj. Pomocou príkazu /ah sa vám otvorí okno, v ktorom následne vidíte všetky predmety, ktoré boli za posledných 24 hodín ponúknuté na predaj.

Ponuka Domu aukcií vyzerá v praxi nejako takto:

 

Pre predaj ľubovolnej veci stačí držať danú vec v ruke a napísať do chatu /ah sell cena. Následne môže konkrétny záujemca tento predmet prostredníctvom Domu aukcií tento predmet od vás odkúpiť.

Rozhodli sme sa, ale na aukcie dať určité limity, preto bude vždy v rámci aukcie možné ponúkať iba dva predmety súčasne, za maximálnu cenu 100.000 €.

V prípade, že ste si omylom dali do aukcie predmet, ktorý ste nechceli, tak musíte kliknúť pri všeobecnom výbere na diamant a kliknúť na item, ktorý chcete zmazať. Následne stačí napísať príkaz /ah expired.

Zoznam príkazov:

/ah – Otvorí ponuku aukčného domu
/ah sell <cena> – Ponúknutie veci, ktorú aktuálne držíš v ruke na predaj za učenú cenu
/ah expired – Zobrazenie vecí, ktoré sa za 48 hodín nepredali
/ah listed – Zobrazenie vecí, ktoré aktuálne dávaš na predaj
/ah search <kľúčové _slovo> – Vyhľadávanie konkrétneho itemu v aukčnom dome
/ah help – Zobrazenie pomocných príkazov