Chestshop – Survival

Tvoj vlastný obchod

Ekonomika je jedným z hnacích motorov nielen reálneho sveta, ale aj nášho serveru. Preto k hre nevyhnutne patria aj hráčske obchody. Na našom serveri ponúkame záujemcom možnosť vytvoriť si vlastný shop pomocou tabuľky, chestky (truhlice) a samozrejme, vrátane itemu, ktorý je na predaj. Tento spôsob vám umožní zarábať a obchodovať s inými hráčmi.

PRAVIDLO PRI ZAKLADANÍ OBCHODU: Pri stavbe obchodov je potrebné využívať predovšetkým pevné bloky, itemframy je možné používať len na predmety, ktoré sa inak nedajú umiestniť. Pri veľkom množstve itemframov dochádza k veľkému preťažovaniu serveru!

Existuje niekoľko možností, ako umiestniť tabuľku. Prvou z nich je, aby ceduľka bola umiestnená na bloku, ktorý sa nachádza o jeden vyššie a za chestkou, ktorá má slúžiť ako zásobáreň. Druhou možnosťou je umiestniť ceduľku na blok pod chestkou a treťou možnosťou a možno aj najľahšou je umiestnenie ceduľky priamo na chestku. Spravíte to podržaním klávesy shift a súčasným položením ceduľky. Na umiestnenej ceduľke musíte vyplniť všetky štyri riadky a to podľa vzoru na obrázku nižšie.

RIADOK 1: Zadajte svoj herný nickname – pozor, Chestshop rozlišuje veľké a malé písmená nicknamu, preto ho musíte napísať v pôvodnom znení! Pokiaľ necháte riadok prázdny, váš nickname bude doplnený automaticky.

RIADOK 2: Určite množstvo tovaru, aký chcete predať pri jednom kliknutí. Záleží na vás, či chcete predávať napríklad celý stack jungle wood alebo len jeden kus diamantu.

RIADOK 3: Nastavte cenu za tovar. V tomto kroku môže mať veľa hráčov problém, takže poďme pekne po poriadku. B označuje BUY – čiže cenu, za akú od vás niekto iný kupuje tovar, S označuje SELL – čiže cenu, za akú vy vykupujete daný tovar od iných hráčov. Pokiaľ chcete viesť kombinovaný obchod, čiže mať zároveň výkup, ale aj predaj, je dôležité, aby ste medzi sumy umiestnili dvojbodku. Vzor syntaxe: S 20 : B 10

RIADOK 4: Napíšte názov itemu. Ako názov musíte použiť jeho presné označenie v angličtine, ktoré získate po zadaní príkazu /iteminfo v riádku Shop Sign. Pokiaľ použijete názov z Full Name, shop sa nevytvorí (za predpokladu, že se vyššie spomenuté riadky líšia)! Ešte menšie upozornenie pre všetkých, ktorí chcú predávať enchantované knihy, brnenia alebo zbrane. Každý enchantovaný predmet má svoj vlastný názov, preto je lepšie použiť vyššie uvedený príkaz.

*Pri cene znamená B pre vás to, že item predáte. Ak by ste chceli zadaný item kúpiť, zmeníte to na S. Ak máte v pláne itemy len predávať, nemusíte pred cenu písať nič.