Zoznam štandardných príkazov

Jak na rezidence, aneb jsem člen ateamu.

Příkazy jsou vesměs stejné jako ty hráčské, jen se místo „/res“ píše „/resadmin“. To znamená:

/pwc spy  – Zapne sledovanie chatu vo vsetkych svetoch
/pwc alert  – Zapne upozornenie na konkrétne slovo v chate
/resadmin select size – Vypíše velikost a cenu vybrané plochy
/resadmin create [název_rezidence] – Vytvoří rezidenci bez odečtení peněz z účtu. Vytvoří ji i v případě, že daný administrátor má již 3 rezidence.
/resadmin remove v kombinaci s /resadmin confirm – Odstraní rezidenci
/resadmin give [názov_rezidencie] [meno_hráča] – Přepíše rezidenci na daného hráče
/resadmin tpset – Nastavení místa teleportu do rezidence
/resadmin tp [název_rezidence] – Teleport do rezidence, která má normální teleport zakázaný
/resadmin tp [název_ rezidence].[název_subzóny] – Teleport na zadanou subzónu, která má normální port zakázaný
/resadmin set [flag] true/false – Nastaví flag v rezidenci (povolí/zakáže)
/resadmin pset [nick] [flag] true/false – Nastaví flag v rezidenci pro daného hráče

Při potřebě prověřit hráče je dobré znát tyto příkazy:

/invsee [nick] – zobrazí inventář daného hráče. Hráč musí být online

/endersee [nick] – zobrazí enderchestku daného hráče. Hráč musí být online

/lwc info – zobrazí informace o chestce, peci a jiném.

/seen [nick] – zobrazí jak dlouho je hráč online/offline a jeho IP

/whois [nick] – zobrazí věci jako /seen, plus hlad, zdraví, OP, GM, fly a jiné

/authme accounts [nick] – zobrazí všechny účty registrované na stejné IP

 

/eco – Povoluje upravit hráčům stav konta. Dál vás to navede přímo v chatu.

 

V případě, že máte podezření na grief:

 

/co i – zapne/vypne coreprotect. Pomocí něj lze kontrolovat položení/odstranění bloků nebo kliknutí na dveře, button a jiné. Při kliknutí na chestku je možné sledovat přidávání a odebírání itemů

/co rollback – udělá rollback nejbližšího okolí. POZOR je nutné zadat následující parametry.
r:[radius] – poloměr, na který bude rollback aplikován. POZOR nedávejte jej příliš velký, jinak hrozí pád serveru (vlastní zkušenost). Ideální je odhadnout velikost poškozeného místa a udělat to pouze na něj.

t:[čas][řád] – čas, který se vrátí zpět. Např. t:5h vrátí čas o pět hodin

Použití rollbacku postihne i chestky, takže jej používejte s velkým rozmyslem

u:[nick] – vrátí poškození, způsobené zadaným hráčem

/co near – zobrazí akce v nejbližším okolí 5 bloků

/co undo – vrátí poslední provedený rollback

 

//chunk – vybere chunk, ve kterém se právě nacházíte
//regen – provede regeneraci vybraného okolí. To lze vybrat buď pomocí dřevěné sekery, nebo příkazem //chunk. POZOR nevybírejte příliš velkou plochu – opět hrozí pád serveru.