Vanilla pre starších hráčov

Hráči majú na našom serveri možnosť vyskúšať si a hrať nepozmenenú a originálnu vanillu. Čo je vlastne Minecraft Vanilla server?

Vanilla server je prakticky čistá hra, tak ako keby ste ju vybrali z krabice. Ide o najmožnejšiu a najčistejšiu formu hry. Z toho dôvodu je teda úplne čistou verziou vanilly prakticky iba SinglePlayer nemodovaného Minecraftu. Vieme však, ako veľmi zbožňujete hru v multiplayer klientovi a preto sme sa vám rozhodli ponúknuť túto možnosť aj na serveri. Vopred upozorňujeme, že táto vanilla je určená hlavne pre dobrodruhov, skúsených, slušných a starších hráčov.

Ponúkame hráčom možnosť hry na čistej Vanille, bez akejkoľvek kontroly, obmedzení, či limitovaného sveta. Jediné, o čo hráčov prosíme a žiadame, je nepreťažovanie serveru zbytočnými alebo rýchloblikajúcimi redstone obvodmi. Admini v tomto svete nijako nezasahujú a prípadný griefing na serveri sa rieši iba prostredníctvom správcu Vanilla serveru, cez herné fórum MidasCraftu.

Základné informácie o Vanille:

  • Verzia Vanilla serveru: 1.13
  • Obtiažnosť: Normal
  • Seed: -346991671929088
  • Na serveri nie je možné si žiadnym spôsobom zakúpiť VIP
  • prevádzku serveru je možné finančne podporiť formou donatingu bez nároku na ingame odmenu.
  • Svet je neobmedzene veľký.
  • Na serveri máme nulovú toleranciu griefingu. Za griefing na vanille udeľujeme trvalý ban.

Keďže serverové prevádzkovanie Minecraftu si vyžaduje určité fungovanie, na našom vanilla serveri nájdete iba najzákladnejšie pluginy. Keďže nám ide o transparentnosť serveru, rozhodli sme sa, že v prípade vanilly pre našich hráčov zverejníme aj zoznam pluginov, ktoré máme na našej Vanille. Všetky ostatné veci sú riešené buď redstone obvodmi alebo command-blockmi, hráči však o ich existencii nebudú vedieť.

Plugin Funkcia Popis
Coreprotect Pasívna Antigrief systém, ktorý nám umožňuje vypátrať akékoľkovek hráča, ktorý nedokáže rešpektovať pravidlá a má potrebu kradnúť alebo ničiť stavby iných hráčov.
World Guard Pasívna Slúži výlučne na ochranu spawnu proti rozgriefovaniu.
Skins Restorer Pasívna Plugin umožňujúci používať skiny na serveri a zobrazovať skiny iným hráčom. Upozornenie: Skiny môžu mať na vanille hráči iba s Originálnym MC účtom a priamo v hre sa nedajú meniť!

 


Pravidlá Vanilla serveru

Aby náš server mohol bez problémov fungovať, máme u nás niekoľko pravidiel rozdelených do rôznych kategórií. Najdôležitejšou zásadou na našom serveri je zásada prezumpcie neviny a v sporných prípadoch môže byť nariadený súdny proces s daným hráčom priamo na serveri, kde sa predložia všetky dôkazy. Zároveň na našom serveri uplatňujeme aj zásadu “zdravého rozumu” (pozn. známa aj ako “sedliacky rozum”) a zároveň sa pri uplatňovaní pravidiel zo strany člena A-teamu vždy zohľadnuje aj to, či bola porušená aj zásada fair-play hry.


[1] Hráč sa zaväzuje v plnej miere rešpektovať pravidlá serveru, všeobecné a obchodné podmienky serveru.
[2] Akýkoľvek griefing sa zakazuje!
[3] Jednoblokové stavby do výšky narušujúce prírodný vzhľad krajiny sú zakázané!
[4] Nenadávaj, neurážaj a nevysmievaj sa z druhých, správaj sa slušne a eticky.
[5] Nepoužívaj nevhodné, vulgárne alebo nicky zameniteľné s nickom člena A-Teamu.
[6] Na serveri sa zakazuje akákoľvek NEPOVOLENÁ REKLAMA.
[7] Nepoužívaj cheaty, hacky a nezneužívaj herné bugy! Hráč je povinný každý bug bezodkladne nahlásiť.
[8] Zákaz akýchkoľvek podvodov na hráčoch, členoch ateamu či všeobecných podvodov.
[9] Pokyny Helpera, Buildera, Administrátora a Majiteľa sú pre hráčov záväzné a hráč ich musí rešpektovať. Pokiaľ s rozhodnutím hráč nesúhlasí, môže sa obrátiť na herné fórum.
[10] Platí zákaz napomáhania či navádzania iných hráčov na porušenie pravidiel.
[11] Hráč má povinnosť priebežne sledovať pravidlá na webe pre ich prípadnú zmenu. Pri rozhodovaní sú vždy smerodajné pravidlá na webe.
[12] Hráč je za bezpečnosť účtu zodpovedný v plnom rozsahu.
[13] V prípade banu je prísne zakázané obchádzať ban vytvorením nového účtu!
[14] Pri ťažbe dreva sekaj celé stromy. Levitujúce stromy nevytvárajú pekný a prirodzený obraz o krajine. Ak vyťažíš strom, nezabudni zasadiť semienko.
[15] Nepreťažuj server rýchloblikajúcimi redstone obvodmi alebo jednoblokovými zvieracími farmami.