Návrh Ústavy MidasCraftu – pripomienkovanie

Vážení hráči, vážené hráčky, keďže pred časom sa na našom serveri spustila hromadná polemika týkajúca sa výkladu a ustanovení pravidiel, pričom niektorí jedinci vo väčšej či menšej miere poukazovali na nedostatky a chytali sa nepresného výkladu niektorých pravidiel, sľúbili sme vám, že pristúpime ku komplexnej revízii pravidiel. To sa aj stalo.

Predkladáme vám preto do pripomienkového konania tzv. Ústavu serveru MidasCraft. Ide o akúsi formu zákona, ktorá určuje všeobecné pravidlá serveru, upravuje ich detailnejšie a poskytuje k nim presný výklad a postup. Umiestnenie Ústavy MidasCraftu bude v rámci serveru nasledujúce – Ústava stojí nad všetkými pravidlami, pričom ide o hlavný zákon serveru. Samozrejme, v platnosti ostanú aj doteraz zavedené pravidlá jednotlivých serverov a všeobecné obchodné podmienky. Úlohou Ústavy je priblížiť a konkretizovať niektoré problematické prvky v rámci CELOSERVEROVÉHO fungovania, preto v nej nie sú zahrnuté explicitne pravidlá týkajúce sa napr. RPG o Alkohole (tie sú upravené pravidlami daného serveru, resp. textom na webe). Vzhľadom na to, že ide o naozaj rozsiahlu problematiku, je zrejmé, že dokument má v tejto chvíli už 9 strán – nezľaknite sa ich však – v drvivej väčšine ide o pravidlá, ktoré už dávno poznáte a aplikujete, len ich úprava je trochu konkrétnejšia.

Týmto vám chceme dať priestor na pripomienkovanie daných pravidiel, prípadne, ak nájdete nejakú nezrovnalosť v rámci pravidiel, aby ste nám o nej napísali. Rovnako v prípade, že sa vám niečo nepáči alebo to podľa vášho názoru nie je dostatočne vysvetlené a týka sa to všeobecného fungovania serverov, taktiež nám o tom napíšte. Chceme, aby sa samotní hráči podieľali na úprave pravidiel, nakoľko sú to hráči, ktorí sa nimi budú riadiť. Samozrejme, nemôžeme sľúbiť, že všetky pripomienky zapracujeme, avšak môžeme sľúbiť, že ich minimálne prehodnotíme.

NÁVRH ÚSTAVY MIDASCRAFTU [DOWNLOAD] 0,4 MB

 

Miesto na pripomienkovanie Ústavy MidasCraftu: http://midascraft.eu/forum/?view=thread&id=350#postid-1299

Za vaše pripomienky vám vopred ďakujeme!