Hlavný svet

Všetci hráči, ktorí prídu na MidasCraft, sa ocitnú v základnom Survival World. Ide o svet, v ktorom je sústredený život na serveri a kde hráči trávia značnú časť svojho času. Ich primárnou úlohou je prežiť. Hráči majú k dispozícii prírodné zdroje, ktoré môžu používať vo svoj prospech – musia sa ubrániť pred monštrami, zaobstarávajú si jedlo a budujú si vlastné obydlia. Hlavný Survival svet je veľmi skutočný. Jeho usporiadanie je v určitom zmysle podobné realite, v ktorej žijeme:

  • hráči sú zamestnaní – Na serveri existuje zoznam jobov / prác, z ktorých si hráči môžu vybrať zamestnanie a zarábať tak na živobytie. Pozor, možné je zvoliť si max. 3 povolania!
    Viac informácií nájdete na tomto odkaze.
  • hráči môžu obchodovať – Je na dobrovoľnom rozhodnutí hráčov, či a akou formou sa rozhodnú obchodovať. Kým jedni vidia možnosť vo vzájomnom predaji tovaru, druhí sa púšťajú do odvážnejších podnikateľských aktivít a zakladajú vlastné obchody. Každý z hráčov týmto prispieva k rozvoju ekonomiky na našom serveri.
  • server má vlastnú banku – Aby ťažko pracujúci hráči nadobudli istotu, že neprídu o zisk, vznikla na serveri banka. Hráči môžu spravovať svoje peniaze prostredníctvom bankového účtu, na ktorý vložia ľubovoľnú čiastku a neprídu tak o finančné prostriedky. Rovnako je možné zrealizovať výber. Tým, ktorí využijú našu ponuku, sa navyše po 60 minútach aktívnej hry pripíše bankový úrok.
    Viac informácií nájdete na tomto odkaze.
[+] Výhody [-] Nevýhody
Možnosť vybudovať si svoju vlastnú rezidenciu a budovať svoje impérium. Survival svet je jediným svetom, v ktorom je možné vytvoriť si rezidenciu. Hráči si môžu vybrať zamestnanie, začať podnikať a spravovať svoje peniaze v banke. Výskyt nebezpečných mobov. Zdroje surovín nie sú obnoviteľné. Ťažba je povolená iba na území rezidencie, ktorú si hráč založí. Mimo nej ťažiť nemôže, na to je určený ťažobný svet.