Škriatkovia

Prinášame vám pár informácií ohľadom fungovania škriatkov na našom serveri. V prvom rade si vysvetlíme čo vôbec tí škriatkovia sú. Škriatkovia sú vaši pomocníci na ostrove, ktorý dokážu za vás vykonávať určité akcie. Jednotlivých škriatkov si rozoberieme nižšie. Zároveň je to nová výhoda pre podporovateľov serveru, čiže Donatorov Donatorov+, ktorý majú k dispozícií túto novinku.


Škriatkov si môžete kúpiť u Prekupníka Ivana, ktorý sa nachádza na /warp skriatok. Škriatkovia sa kupujú za zlaté dukáty, a to od 2 až 8 zlatých dukátov. Škriatkov môžete mať kúpených všetkých, no je limitované koľkých škriatkov môžete mať naraz položených a to:

 • Hráč: Hračí nemajú možnosť položiť škriatka, keďže je to špeciálna výhoda pre podporovateľov serveru
 • Donator: Donator môže mať položeného jedného škriatka
 • Donator+: Donator+ môže mať položených dvoch škriatkov

Po zakúpení stačí už len škriatka pravým tlačítkom myši položiť. Ak budete chcieť škriatka naspäť zobrať do inventáru tak stačí naňho kliknúť pravým držiac tlačítko shift..


Škriatkovia majú aj nejaké potreby a to konkrétne to že ich musíte kŕmiť.  Každý škriatok má 20 srdiečok a po určitom počte akcií čo škriatok vykoná tak sa mu životy zmenšujú. Pre doplnenie životov je treba škriatka nakŕmiť a to konkrétne týmto jedlom.

 

Bread 1 ♥
Apple 1 ♥
Cooked Beef 2 ♥
Cooked Mutton 2 ♥
Cooked Chicken 2 ♥
Golden Apple 5 ♥

Škriatka nakŕmite pomocou pravého kliknutia s jedlom v ruke.


Na serveri sa aktuálne nachádza sedem druhov škriatkov. Každý škriatok má 3 úrovne, vďaka ktorým ho môžete vylepšovať. Na serveri sa nachádzajú títo škriatkovia:

Škriatok Zberač:
Tento škriatok zberá itemy v jeho dosahu, tým pádom dokáže efektívne nahradiť hoppery, keďže je možné škriatka prepojiť s truhlicou a tým pádom posielať itemy na väčšiu vzdialenosť.

 • Úroveň I.: Zberá itemy, ktoré sa nachádzajú 3 bloky od neho. Cena za vylepšenie na úroveň 2: 5 000€
 • Úroveň II.: Zberá itemy, ktoré sa nachádzajú 5 blokov od neho. Cena za vylepšenie na úroveň 3: 10 000€
 • Úroveň III.: Zberá itemy, ktoré sa nachádzajú 8 blokov od neho. Maximálna úroveň.


Škriatok Kŕmič:
Tento škriatok kŕmi ostatných škriatkov v svojom dosahu, vďaka tomu dokáže nahradiť hráča v kŕmení škriatkov.

 • Úroveň I.: Kŕmi všetkých škriatkov, ktorý sa nachádzajú 3 bloky od neho. Cena za vylepšenie na úroveň 2: 5 000€
 • Úroveň II.: Kŕmi všetkých škriatkov, ktorý sa nachádzajú 5 blokov od neho. Cena za vylepšenie na úroveň 3: 10 000€
 • Úroveň III.: Kŕmi všetkých škriatkov, ktorý sa nachádzajú 7 blokov od neho. Maximálna úroveň.

Škriatok Rybár:
Tento škriatok chytá všetky druhy rýb, jediné čo potrebuje je mať 4 bloky pred sebou vodu. Upozorňujeme však, že škriatok nevie chytať poklady a ani ostatné veci, ktoré hráč bežne chytá pri chytaní rýb. Zároveň vylepšovanie tohto škriatka nezvýši jeho dosah vo vode, ale zväčší šancu na chytenie ryby.

 • Úroveň I.: Šanca na chytenie ryby – 1. Cena za vylepšenie na úroveň 2: 7 500€
 • Úroveň II.: Šanca na chytenie ryby – 2. Cena za vylepšenie na úroveň 3: 15 000€
 • Úroveň III.: Šanca na chytenie ryby – 3. Maximálna úroveň.


Škriatok Lovec:
Tento škriatok zabíja všetkých mobov v jeho dosahu, preto je vhodný napríklad ako zautomatizovanie mobtrapky, ale nedokáže zbierať skúsenosti. Zároveň upozorňujeme že pokiaľ využijete, alebo položíte škriatka príliš blízko zvieratám na vašom ostrove, zabije aj tie.

 • Úroveň I.: Zabíja všetkých mobov, ktorý sa nachádzajú 3 bloky od neho. Cena za vylepšenie na úroveň 2: 7 500€
 • Úroveň II.: Zabíja všetkých mobov, ktorý sa nachádzajú 5 blokov od neho. Cena za vylepšenie na úroveň 3: 15 000€
 • Úroveň III.: Zabíja všetkých mobov, ktorý sa nachádzajú 7 blokov od neho. Maximálna úroveň.


Škriatok Baník:
Tento škriatok ničí blok pred sebou, tým pádom je vhodný na zautomatizovanie cobblestone generátoru.

 • Úroveň I.: Ničí jeden blok pred sebou. Cena za vylepšenie na úroveň 2: 50 000€
 • Úroveň II.: Ničí dva bloky pred sebou. Cena za vylepšenie na úroveň 3: 70 000€
 • Úroveň III.: Ničí tri bloky pred sebou. Maximálna úroveň.


Škriatok Drevorubec:
Tento škriatok ničí drevo a lístie v jeho dosahu a zároveň naspať zasadí sapling. Tento škriatok však dokáže ťažiť len dubové drevo.

 • Úroveň I.: Ničí stromy, ktoré sa nachádzajú 1 blok od neho. Cena za vylepšenie na úroveň 2: 30 000€
 • Úroveň II.: Ničí stromy, ktoré sa nachádzajú 2 bloky od neho. Cena za vylepšenie na úroveň 3: 50 000€
 • Úroveň III.: Ničí stromy, ktoré sa nachádzajú 3 bloky od neho. Maximálna úroveň.


Škriatok Farmár
Tento škriatok obrába pôdu a plodiny v jeho dosahu. Dokáže získavať plodiny obila, mrkvy, zemiakov a repy, tieto plodiny zároveň aj naspäť zasadí.

 • Úroveň I.: Obrába plodiny, ktoré sa nachádzajú 3 bloky od neho. Cena za vylepšenie na úroveň 2: 70 000€
 • Úroveň II.: Obrába plodiny, ktoré sa nachádzajú 4 bloky od neho. Cena za vylepšenie na úroveň 3: 100 000€
 • Úroveň III.: Obrába plodiny, ktoré sa nachádzajú 5 blokov od neho. Maximálna úroveň.