Prison world

MidasCraft je server pre slušných hráčov, aj napriek tomu sa na ňom občas nájdu takí, čo vystrkujú rožky. Vtedy musia zakročiť administrátori a pomôcť nespratníkom vmestiť sa do kože. Od závažnosti činu závisí, či bude previnilec zabanovaný natrvalo, či dočasne alebo dostane druhú šancu po odpykaní prísneho trestu.

Pokiaľ nie je priestupok veľký, hráč je umiestnený do väzenského sveta, konkrétne do trestaneckej kolónie. Jeho úlohou je ťažiť obsidiánové bloky, ktorých počet určí hriešnikovi admin. Táto práca je veľmi náročná, pretože obsidián väčšinou stojí na lávovom bloku. Pred začatím trestu si musia hráči vyložiť všetky veci a pracovné nástroje, ktoré majú v danej chvíli pri sebe.

Trestanci nemajú veľmi na výber a musia mať dostatočnú motiváciu, aby sa z kolónie vrátili do bežného sveta. Na priebeh ťažby dohliadajú administrátori. Väzni počas nútených prác žijú v izolácii od okolitého sveta a nemôžu komunikovať s ostatnými hráčmi. Jediný spôsob vyslobodenia sa z tohto miesta predstavuje splnenie zadaného trestu a naťaženie určeného množstva obsidiánu. Po jeho opustení môže trestanec opäť odísť do svojej rezidencie.


[+] Výhody [-] Nevýhody
Hráč, ktorý sa dostane do trestaneckej kolónie je zachránený pred banom. Po odpykaní trestu je možný jeho návrat do bežného života. Ťažba obsidiánu prebieha za veľmi drsných podmienok. Smrť trestancov je na dennom poriadku.