Príkazy

Často sa stáva, že hráči na našom serveri si chcú vytvoriť vlastnú rezidenciu, ale nevedia, ako na to. Alebo by sa radi zamestnali, avšak nemajú potuchy, kde sa dá nájsť zoznam dostupných prác. To je iba niekoľko príkladov, ktoré im robia ťažkosti. Preto sme na web umiestnili pomocníka v podobe zoznamu najdôležitejších a najpoužívanejších príkazov súvisiacich so serverom. Ak by si ale niekto veľmi zúfal a stále si nevedel dať rady, nápomocnými sú hráčom okrem spísanej pomôcky aj [H] Helperi. Ich hlavnou úlohou je pomáhať hráčom so základnými príkazmi a s často sa opakujúcimi otázkami, na ktoré admini mnohokrát ani nestíhajú reagovať. [H] Helperi sú nápomocní aj samotnému admin teamu.

Upozornenie: Všetky príkazy týkajúce sa hry a ich syntax získate po napísaní príkazu /res ? 1 – 7

/res select size – Vypíše ti veľkosť a cenu označenej plochy
/res remove – Odstráni rezidenciu
/res padd <HRÁČ> – Pridá hráča do rezidencie
/res pdel <HRÁĆ> – Odoberie hráča z rezidencie
/res info – zobrazí info o rezidencii
/res tpset – Nastaví pozíciu teleportácie v rezidencii
/res list – zozbrazí zoznam rezidencií
/res set <VLAJKA> – nastavenie vlajky v rezidencii
/res pset <HRÁČ> <VLAJKA> – Nastavenie vlajky rezidencie na určitého hráča
/res limits – zobraziť limity rezidencie
/res message enter – Nastavenie správy pri vstupe do rezidencie
/res message leave – Nastavenie správy pri odchode z rezidencie
/res flags – Zoznam všetkých vlajok v rezidencii
/res tp <NÁZOV_REZIDENCIE> – Teleport do konkrétnej rezidencie
/res shop – Zobrazí obchod s rezidenciami
/resbanka deposit / withdraw – Vloží alebo vyberie peniaze do rezidenčnej banky
/res contract <POČET_BLOKOV> – Zmenší rezidenciu o počet blokov v smere, kam sa dívaš
/res expand <POČET_BLOKOV> – Zväčší rezidenciu o počet blokov v smere, kam sa dívaš
/res subzone <NÁZOV_SUBZÓNY> – Vytvorí sub-resku v rezidencii
/res kick <NICKNAME> – Vyhodí konkrétneho hráča z rezidencie
/res rt – Náhodný teleport na náhodnú lokáciu vo svete
/res market – Kúpa, predaj, alebo prenájom rezidencie
/res rename – Premenovanie rezidencie
/res current – Zobrazovanie rezidencie, v ktorej sa nachádzaš
/res compass – Kompas ti bude ukazovať smer ku konkrétnej rezidencii
/res bank – Správa peňazí v rezidenčnej banke.
/res give <HRÁČ> – Prevedie rezidenciu na iného hráča
/res info – Informácie o rezidencii
/res tpset – Nastavenie miesta teleportu do rezidencie
/res tp – Teleport do rezidencie
/res tp . – Teleport na zadanú sub-resku
/res set true/false – Nastaví flag v rezidencii (povolí/zakáže)
/res pset <HRÁČ> true/false – Nastaví flag v rezidencii pre iného hráča

Zoznam vlajok nastaviteľných v rezidencii

Admin – povolí hráčovi meniť vlajky
Animalkilling – povoľuje alebo zakazuje zabíjanie zvierat
Animals – povoľuje alebo zakazuje spawn zvierat
Anvil – povoľuje alebo zakazuje používanie kovadliny
Bank – povoľuje alebo zakazujee používanie banky v rezidencii
Beacon – povoľuje alebo zakazuje využitie beaconu (majáku) v rezidencii
Bed – povoľuje alebo zakazuje interakciu s posteľou
Brew – povoľuje alebo zakazuje používanie brewing stand
Build – povoľuje alebo zakazuje stavanie
Burn – povoľuje alebo zakazuje horenie mobov v rezidencii
Button – povoľuje alebo zakazuje používanie tlačidiel
Cake – povoľuje alebo zakazuje jedenie koláčov
Canimals – povoľuje alebo zakazuje spawn vlastných zvierat
Chat – povoľuje pripojenie do chatu rezidencie
Chorustp – povoľuje alebo zakazuje teleportovanie do rezidencie pomocou chorus fruit
Cmonsters – povoľuje alebo zakazuje vlastné spawnery
Command – povoľuje alebo zakazuje použitie príkazov v rezidencii
Container – povoľuje alebo zakazuje prístup k truhlám, peciam, dispenzerom a inému
Coords – zobrazí alebo skryje súradnice rezidencie
Craft – hromadne povoľuje alebo zakazuje vlajky tabuliek, enchant, brew
Decay – povoľuje alebo zakazuje opadávanie lístia v rezidencii
Destroy – povoľuje alebo zakazuje ničenie blokov
Diode – povoľuje alebo zakazuje použitie repeateru
Door – povoľuje alebo zakazuje použitie dverí
Dryup – ochráni pôdu pred vysychaním
Dye – povoľuje alebo zakazuje farbenie oviec
Enchant – povoľuje alebo zakazuje použitie enchant tabuľky
Enderpearl – povoľuje alebo zakazuje použitie enderperiel v rezidencii
Feed – povoľuje alebo zakazuje jedenie v rezidencii
Firespread – povoľuje alebo zakazuje šírenie ohňa v rezidencii
Flow – povoľuje alebo zakazuje tok vody a lávy v rezidencii
Flowerpot – povoľuje alebo zakazuje interakciu s kvetináčom
Flowinprotection – povoľuje alebo zakazuje vtečenie vody alebo lávy do rezidencie
Glow – hráči pri vstupe do rezidencie začnú svetielkovať
Grow – povoľuje alebo zakazuje rast rastlín
Healing – povoľuje alebo zakazuje uzdravovanie v rezidencii
Hidden – skryje rezidenciu príkazom list a listall
Hook– povoľuje alebo zakazuje chytanie entít rybárskym prútom
Hotfloor – povoľuje alebo zakazuje poškodenie pomocou magma blokov
Iceform – povoľuje alebo zakazuje zamŕzanie vody
Icemelt – povoľuje alebo zakazuje topenie ľadu
Ignite – povoľuje alebo zakazuje zapaľovanie blokov
Keepexp – po smrti hráči zostanú xp
Keepinv – po smrti hráčom zostane obsah inventára
Lavaflow – povoľuje alebo zakazuje tok lávy
Leash – povoľuje alebo zakazuje použitie vodítka
Lever – povoľuje alebo zakazuje použitiepáky
Mobexpdrop – ovplyvňuje drop XP z mobov
Mobitemdrop – ovplyvňuje drop itemov z mobov
Mobkilling – povoľuje alebo zakazuje zabíjanie mobov
Monsters – povoľuje alebo zakazuje spawn monštier
Move – povoľuje alebo zakazuje pohyb v rezidencii
Nanimals – povoľuje alebo zakazuje prírodný spawn zvierat
Nmonsters – povoľuje alebo zakazuje prírodný spawn monštier
Nomobs – zabraňuje monštrám vstup do rezidencie
Note – povoľuje alebo zakazuje použitie noteblocku
Piston – povoľuje alebo zakazuje pistony
Place – povoľuje alebo zakazuje kladenie blokov
Pressure – povoľuje alebo zakazuje použitie pressure plate
Pvp – povoľuje alebo zakazuje pvp
Redstone – hromadne povoľuje alebo zakazuje vlajky lever, diode, button, pressure, note
Riding – obmedzuje jazdu na moboch
Sanimals – povoľuje alebo zakazuje zvieracie spawnery
Shear – povoľuje alebo zakazuje strihanie oviec
Shoot – povoľuje alebo zakazuje stireľanie šípov
Shop – pridá rezidenciu do obchodného zonzamu
Smonsters – povoľuje alebo zakazuje spawnery a spawn z vajec
Snowball – obmedzuje udieranie snehovými guľami
Snowtrail – zamedzuje snehuliakom robenie cestičiek zo snehu
Spread – povoľuje alebo zabraňuje rozrastaniu blokov (tráva, podhubie)
Subzone – vytvorí subzónu v rezidencii
Table – povoľuje alebo zakazuje použitie crafting tabuľky
Tp – povoľuje alebo zakazuje teleport na rezidencii
Trade – povoľuje alebo zakazuje obchodovanie s vesničanmi
Trample – povoľuje alebo zakazuje pošliapanie obilia
Trusted – nastaví vlajky build, use, move, container a tp
Use – povoľuje alebo zakazuje použitie tlačidiel, dverí, páčok a iných
Vehicledestroy – povoľuje alebo zakazuje ničenie dopravných prostriedkov
Waterflow – povoľuje alebo zakazuje tok vody

Práca

/jobs browse – Zobrazí ti dostupné práce
/jobs info <NÁZOV> – Zobrazí ti informácie o danej práci
/jobs join <NÁZOV> – Prihlásiš sa na danú prácu
/jobs leave <NÁZOV> – Odhlásiš sa z danej práce

Ostatné

/tpa <HRÁČ> – Odošle žiadosť o teleport k danému hráčovi
/tpaccept – Prijmeš žiadosť o teleport
/warp – Zobrazia sa ti dostupné warpy
/warp <NÁZOV> – Teleportuješ sa na daný warp
/kit – Zobrazia sa ti dostupné kity
/kit <NÁZOV> – Použiješ daný kit
/spawn – Teleportuješ sa na spawn
/sethome – Nastavíš si „domov“ na aktuálnej pozícii
/delhome – Vymažeš si nastavený home
/home – Teleportuješ sa „domov“
/money – Zistíš svoj stav účtu
/pay <HRÁČ> <ČIASTKA> – Odošle danú sumu hráčovi
/balancetop – Zobrazí sa ti zoznam najbohatších hráčov na serveri
/rules – Zobrazia sa ti pravidlá serveru
/changepassword <STARÉ_HESLO> <NOVÉ_HESLO> – Zmeníš si heslo
/msg <HRÁČ> – Odošleš súkromnú správu danému hráčovi
/r – rýchla odpoveď na súkromnú správu
/mail send <HRÁČ> – Odošle správu hráčovi (aj keď je offline)
/afk – V chate sa zobrazí oznam, že si práve neprítomný
/iteminfo – Zobrazí id bloku, věci , nástroje co máte v ruce
/compass – Zobrazí svetovú stranu, na ktorú sa pozeráš
/ignore – v chate sa ti nebudú zobrazovať správy od konkrétneho hráča

LWC (Zamykanie predmetov)

/cprivate – Vytvorí privátny blok (Zamknete si truhlicu)
/cremove – Zruší sa privátny blok (Odomkne truhlicu)
/cpassword – Zamkne predmet na heslo
/cunlock – Odomkne predmet, ktorý je na heslo
/cinfo – Zistí komu patrí predmet a či do neho máte prístup
/cdonation – Vytvorí truhlicu, kde hráči budú môcť vkladať predmety, no nebudú ich môcť vyberať

Pokiaľ sme na nejaký príkaz zabudli, budeme veľmi radi, keď nás na to upozorníte 🙂