Pravidlá Zlý Zajo Survivalu

Aby náš server mohol bez problémov fungovať, máme u nás niekoľko pravidiel rozdelených do rôznych kategórií. Najdôležitejšou zásadou na našom serveri je zásada prezumpcie neviny a v sporných prípadoch môže byť nariadený súdny proces s daným hráčom priamo na serveri, kde sa predložia všetky dôkazy. Zároveň na našom serveri uplatňujeme aj zásadu “zdravého rozumu” (pozn. známa aj ako “sedliacky rozum”) a zároveň sa pri uplatňovaní pravidiel zo strany člena A-teamu vždy zohľadnuje aj to, či bola porušená aj zásada fair-play hry.


Všeobecné pravidlá

[1] Hráč sa zaväzuje v plnej miere rešpektovať pravidlá serveru, všeobecné a obchodné podmienky serveru. Hraním na serveri hráč udeľuje súhlas so zásadami ochrany osobných údajov a ich spracovaní v zmysle nariadenia EÚ GDPR (General Data Protection Regulation).
[2] Akékoľvek griefovanie majetku sa zakazuje!
[3] Nenadávaj, neurážaj, nespamuj, neflooduj a nevysmievaj druhých, správaj sa slušne a eticky. Na serveri je zakázaná akákoľvek NEPOVOLENÁ REKLAMA.
[4] Nepoužívajte nevhodné, vulgárne alebo nicky zameniteľné s nickom člena A-Teamu.
[5] Nespamuj chat, nežiadaj o OP, itemy, mobov, zmenu času/počasia alebo úpravu terénu World Editom.
[6] Nekaz hru ostatným hráčom a počas PVP súboja sa neodpájaj z boja.
[7] Nepoužívaj cheaty, hacky a nezneužívaj herné bugy! Hráč je povinný každý bug bezodkladne nahlásiť.*
[8] Zákaz akýchkoľvek podvodov na hráčoch, členoch ateamu, či všeobecných podvodov.
[9] Hráč je za bezpečnosť účtu zodpovedný v plnom rozsahu. V prípade banu je prísne zakázané obchádzať ban vytvorením nového účtu!
[10] V rámci jedného chunku je povolené mať maximálne 10 kusov hláv z dôvodu prevencie pred zbytočnou záťažou serveru.
[11] Platí zákaz ničenia spawnerov.
[12] Platí zákaz nastavovania a zakladania rezidencie na spawneroch, portáloch do Endu alebo netheru alebo na cudzom majetku.
[13] Platí zákaz ničenia nether portálov.
[14] Rezidencia nesmie byť bližšie než 50 blokov od osady villagerov. Výnimkou môže byť prestavba alebo vylepšenie osady villagerov a to len v prípade, že to schváli člen ateamu.
[15] Platí zákaz ničenia osád a zabíjanie či odvážanie villagerov. Výnimka z tohto pravidla je v prípade, že dôjde k rozmnoženiu villagerov zo strany hráča. V osade musia ostať vždy minimálne traja villageri.
[16] Povolené sú iba XP farmy. Mobtrapky alebo dropfarmy povolené nie sú. Každá XP farma podlieha kontrole členom Admin Teamu (Admin, Hl. Admin, Správca alebo Majiteľ) a môže obsahovať maximálne jeden spawner / hráč / rezidencia a to len pre svoje potreby. Verejné XP farmy sú zakázané. **
[17] Akákoľvek vec, ktorú tieto pravidlá neupravujú alebo dôjde k nejasnosti pri uplatňovaní pravidla sa ďalej riadi podľa Rozšírených pravidiel serveru.
[18] Pokiaľ je ban udelený Zlým Zajom alebo Kamzíkom, nie je proti banu možné sa odvolať na fóre.

*Herný bug – je nezamýšľané správanie itemu, schopnosti, časti hry alebo celého serveru, ktoré je v rozpore so základným pravidlom fair play a môže zásadným alebo nepatrným spôsobom narušiť hernú mechaniku, fungovanie pluginu, fungovanie serveru alebo jeho súčastí (napr. ekonomika serveru, dungeony, questy, skilly a pod.).
**Mobtrapka – Mobtrapkou alebo mobfarmou sa rozumie cielene vykopaný alebo postavený priestor (nadzemný, alebo podzemný), ktorý využíva mechanizmy vanilla minecraftu vedúcemu k nadmernému spawnovaniu mobov v takto vytvorenej mestnosti.