Pravidlá Vanilla

Aby náš server mohol bez problémov fungovať, máme u nás niekoľko pravidiel rozdelených do rôznych kategórií. Najdôležitejšou zásadou na našom serveri je zásada prezumpcie neviny a v sporných prípadoch môže byť nariadený súdny proces s daným hráčom priamo na serveri, kde sa predložia všetky dôkazy. Zároveň na našom serveri uplatňujeme aj zásadu “zdravého rozumu” (pozn. známa aj ako “sedliacky rozum”) a zároveň sa pri uplatňovaní pravidiel zo strany člena A-teamu vždy zohľadnuje aj to, či bola porušená aj zásada fair-play hry.


[1] Hráč sa zaväzuje v plnej miere rešpektovať pravidlá serveru, všeobecné a obchodné podmienky serveru.
[2] Akýkoľvek griefing sa zakazuje!
[3] Jednoblokové stavby do výšky narušujúce prírodný vzhľad krajiny sú zakázané!
[4] Nenadávaj, neurážaj a nevysmievaj sa z druhých, správaj sa slušne a eticky.
[5] Nepoužívaj nevhodné, vulgárne alebo nicky zameniteľné s nickom člena A-Teamu.
[6] Na serveri sa zakazuje akákoľvek NEPOVOLENÁ REKLAMA.
[7] Nepoužívaj cheaty, hacky a nezneužívaj herné bugy! Hráč je povinný každý bug bezodkladne nahlásiť.
[8] Zákaz akýchkoľvek podvodov na hráčoch, členoch ateamu či všeobecných podvodov.
[9] Pokyny Helpera, Buildera, Administrátora a Majiteľa sú pre hráčov záväzné a hráč ich musí rešpektovať. Pokiaľ s rozhodnutím hráč nesúhlasí, môže sa obrátiť na herné fórum.
[10] Platí zákaz napomáhania či navádzania iných hráčov na porušenie pravidiel.
[11] Hráč má povinnosť priebežne sledovať pravidlá na webe pre ich prípadnú zmenu. Pri rozhodovaní sú vždy smerodajné pravidlá na webe.
[12] Hráč je za bezpečnosť účtu zodpovedný v plnom rozsahu.
[13] V prípade banu je prísne zakázané obchádzať ban vytvorením nového účtu!
[14] Pri ťažbe dreva sekaj celé stromy. Levitujúce stromy nevytvárajú pekný a prirodzený obraz o krajine. Ak vyťažíš strom, nezabudni zasadiť semienko.
[15] Nepreťažuj server rýchloblikajúcimi redstone obvodmi alebo jednoblokovými zvieracími farmami.