Pravidlá Frakčný server

Aby náš server mohol bez problémov fungovať, máme u nás niekoľko pravidiel rozdelených do rôznych kategórií. Najdôležitejšou zásadou na našom serveri je zásada prezumpcie neviny a v sporných prípadoch môže byť nariadený súdny proces s daným hráčom priamo na serveri, kde sa predložia všetky dôkazy. Zároveň na našom serveri uplatňujeme aj zásadu “zdravého rozumu” (pozn. známa aj ako “sedliacky rozum”) a zároveň sa pri uplatňovaní pravidiel zo strany člena A-teamu vždy zohľadnuje aj to, či bola porušená aj zásada fair-play hry.Všeobecné pravidlá

[1] Hráč sa zaväzuje v plnej miere rešpektovať pravidlá serveru, všeobecné a obchodné podmienky serveru.
[2] Akékoľvek griefovanie majetku sa povoluje, kromě serverových staveb!
[3] Nenadávaj, neurážaj a nevysmievaj druhých, správaj sa slušne a eticky.
[4] Nepoužívajte nevhodné, vulgárne alebo nicky zameniteľné s nickom člena A-Teamu.
[5] Nespamuj chat, nežiadaj o OP, itemy, mobov, zmenu času/počasia alebo úpravu terénu World Editom.
[6] Počas PVP súboja sa neodpájaj z boja alebo z hry.
[7] PVP je voľne povolené ve všech světech.
[8] Na serveri sa zakazuje akákoľvek NEPOVOLENÁ REKLAMA.
[9] Nepoužívaj cheaty, hacky a nezneužívaj herné bugy! Hráč je povinný každý bug bezodkladne nahlásiť.
[10] Zákaz akýchkoľvek podvodov na hráčoch, členoch ateamu, či všeobecných podvodov.
[11] Pokyny Helpera, Buildera, Administrátora a Majiteľa sú pre hráčov záväzné a hráč ich musí rešpektovať. Pokiaľ s rozhodnutím hráč nesúhlasí, môže sa obrátiť na herné fórum.
[12] Platí zákaz napomáhania či navádzania iných hráčov na porušenie pravidiel.
[13] Hráč má povinnosť priebežne sledovať pravidlá na webe pre ich prípadnú zmenu. Pri rozhodovaní sú vždy smerodajné pravidlá na webe.
[14] Žiadosť o unban môže hráč podať na fóre. Žiadosti o unban podané v hre, nebudú akceptované.
[15] Každý hráč môže mať iba jeden herný účet. V prípade, že na jednom počítači, resp. IP adrese hráte viacerí, oznámte túto vec Admin teamu.
[16] Hráč je za bezpečnosť účtu zodpovedný v plnom rozsahu.
[17] V prípade banu je prísne zakázané obchádzať ban vytvorením nového účtu!
[18] Helper, Builder, Administrátor a Majiteľ môžu udeliť v prípade porušenia pravidiel nasledujúce tresty podľa závažnosti prehrešku:

● trest prepadnutia veci
● trest finančnej pokuty až do výšky 90% hráčovho majetku
● trest odňatia slobody v jaili na dobu primeranú, pričom dobu určí Administrátor
● trest dočasného mute
● trest trvalého mute
● trest dočasného banu
● trest trvalého banu
● trest trvalého IP banu
● trest odclaimování území

Redstone & Mobtrapky a XP farmy

[19] Povolené sú iba XP farmy se spawnerem. Mobtrapky bez spawneru povolené nie sú.
[20] V Netheri nie je povolené vytvárať mobtrapky alebo xp farmy.
[21] Akákoľvek farma vyžadujúca redstone, triedičky a podobné rýchloblikajúce redstone obvody si vyžadujú schválenie od člena Admin Teamu.
[22] Na serveri je prísne zakázané mať postavené jednoblokové farmy na zvieratá, ktoré nadmerne zaťažujú server. Zároveň je prísne zakázané mať v rámci chunku viac ako 50 entít.
[23] V každej frakčnej základi môžu byť maximálne dve AFK Fish Farmy, avšak vyžadujú schválenie od člena Admin Teamu.

Frakcie

[24] Každá frakcia môže mať vo svojej základni maximálne päť spawnerov.
[26] V Endu je zakázané claimovať hlavný ostrov
[27] V Ende môže mať každá frakcia iba jednu Enderman farmu, pokiaľ však frakcia, ktorá už vlastní jednu Enderman farmu obsadí inú farmu, musí ju do 48 Hodín odclaimovať, alebo zničiť.
[28] V Netheri sa zakazuje akýkoľvek claim.