Podpor server – SMS donate

Hra u nás je a vždy aj bude zadarmo a vždy sa budeme snažiť dodržiavať základnú zásadu fair-play hry. Náš server spolu s webstránkou financuje majiteľ, prípadne jeho partneri, ak server nejakých práve má. No napriek tomu sú financie ktoré vynakladáme na základnú prevádzku serveru vysoké.

Upozornenie: Chceme zdôrazniť, že všetky odoslané SMS správy a iné formy donatingu sú považované za dar na podporu prevádzku serveru a nejedná sa o platbu, ale o DAR, KTORÝ JE BEZODPLATNÝ. Keďže ide o neziskový projekt, celkový výťažok je použitý výhradne na prevádzku a zlepšenie serveru.

Preto sa obraciame na vás – hráčov, ktorým sa náš server páči a majú chuť na ňom aj naďalej hrať a finančne ho podporiť. Chápeme, že mnohí z vás sú ešte len žiaci, študenti, či vysokoškoláci, no napriek tomu vkladáme do vás našu dôveru. Preto sme sa pre vás rozhodli priniesť službu [D] Donator a [D+] Donator+.


RANK DONATOR (SMS DONATE)

 V prípade, že chcete podporiť server pomocou SMS, bude cena SMS navýšená o poplatok, ktorý si účtuje operátor. V prípade ranku Donator pre Českú republiku bude cena SMS 79 Kč s DPH a v prípade Slovenskej republiky bude cena SMS 3 EUR s DPH. SMS pošlite v tvare:

 Pre Českú republiku: 

csmc 79 s170638 jmeno_hrace na číslo: 90733

Prevádzkovateľom služby je spoločnosť Hicoria.com. Cena SMS správy je 79,00 Kč vrátane DPH.  Aktivácia ranku na serveri prebehne od 5 do 15 minút v závislosti od prijatia SMS správy.

 Pre Slovenskú republiku:

csmc 3 s170638 meno_hraca na číslo: 8877

Prevádzkovateľom služby je spoločnosť Hicoria.com. Cena SMS správy je 3,00 EUR vrátane DPH.  Aktivácia ranku na serveri prebehne od 5 do 15 minút v závislosti od prijatia SMS správy.


RANK DONATOR+ (SMS DONATE)

 V prípade, že chcete podporiť server pomocou SMS, bude cena SMS navýšená o poplatok, ktorý si účtuje operátor. V prípade ranku Donator+ pre  Českú republiku bude cena SMS 299 Kč s DPH a v prípade Slovenskej republiky bude cena SMS 12 EUR s DPH. SMS pošlite v tvare:

 Pre Českú republiku:

csmc 299 s170638 jmeno_hrace na číslo: 90733

Prevádzkovateľom služby je spoločnosť Hicoria.com. Cena SMS správy je 299,00 Kč vrátane DPH.  Aktivácia ranku na serveri prebehne od 5 do 15 minút v závislosti od prijatia SMS správy.

 Pre Slovenskú republiku:

csmc 12 s170638 meno_hraca na číslo: 8877

Prevádzkovateľom služby je spoločnosť Hicoria.com. Cena SMS správy je 12,00 EUR vrátane DPH.  Aktivácia ranku na serveri prebehne od 5 do 15 minút v závislosti od prijatia SMS správy. 


NA ČO BUDE POUŽITÁ MOJA PODPORA?

Výborná otázka a jednoduchá odpoveď:

Každý mesiac vytvárame tzv. Komunitný cieľ, čiže informujeme hráčov, čo sa snažíme v aktuálnom mesiaci dosiahnuť, spoločne s predpokladanou sumou. Čo je dôležité, a čo chceme zdôrazniť je:

VŠETKY VYZBIERANÉ PENIAZE OD HRÁČOV ZO SERVERU SLÚŽIA VÝHRADNE NA ZABEZPEČENIE JEHO ĎALŠIEHO FUNGOVANIA A PREVÁDZKY.

Majiteľ, ani nikto z členov Admin Teamu si z týchto peňazí nenecháva ani cent a všetky svoje funkcie, prácu a pod. vykonávajú v prospech serveru BEZODPLATNE, DOBROVOĽNE a v rámci VOĽNÉHO ČASU.

AKTUÁLNY KOMUNITNÝ CIEĽ:

 • Zabezpečenie ďalšieho chodu serveru
 • Investícia do nových pluginov
 • Investícia do ďalšieho vývoja serveru
 • Zvýšenie počtu procesorov na 8 CPU

  UŽ SPLNENÉ KOMUNITNÉ CIELE:

 Zoznam už splnených komunitných cieľov, ktoré sa nám podarilo vďaka vám splniť! Ďakujeme za podporu! 🙂

 • Kúpa platobnej SMS brány pre možnosť hráčov prispievať na chod serveru SMS správami.
 • Zabezpečenie ďalšieho chodu serveru (január – december 2018)
 • Zvýšenie operačnej pamäti na 32 GB RAM
 • Zvýšenie operačnej pamäti na 16 GB RAM
 • Zvýšenie operačnej pamäti na 8GB RAM
 • Kúpa nových a lepších SSD diskov
 • Zvýšenie počtu procesorov na 6 CPU
 • Zvýšenie počtu slotov na 80 slotov  
 • Zvýšenie počtu slotov na 45 slotov
 • Zvýšenie počtu slotov na 40 slotov
 • Zvýšenie počtu slotov na 35 slotov
 • Zvýšenie počtu slotov na 30 slotov
 • Zvýšenie počtu slotov na 25 slotov
 • Zvýšenie počtu slotov na 20 slotov
 • Zvýšenie operačnej pamäti na 4GB RAM
 • Zvýšenie počtu slotov na TeamSpeak serveri

Podpora, príspevok alebo donate nie je žiadna forma V.I.P.  a je to dobrovoľná pomoc ktorá je bezodplatná a nijak nenarúša filozofiu fair-play hry a ani hráčom, ktorí finančne podporia server nezaručuje žiadnu formu dosiahnutia pay-to-win.

Keďže prevádzka serveru je finančne náročná, budeme vám vďační za akúkoľvek podporu, ktorú nášmu serveru poskytnete.

 

*** UPOZORŇUJEME, ŽE VAŠA PLATBA SA AKTIVUJE PRIPOJENÍM NA SERVER ***  

To znamená, že ak si zakúpite niektorý z našich balíčkov, ktorím získavate rank Donatora alebo Donatora+ sa aktivuje po tom ako sa pripojíte na server.

Po zakúpení ranku musíte počkať 5 až 15 minút na spracovanie vašej požiadavky.