Nahlás bug!

Midasove kráľovstvo čaká obrovská zmena. Dlho ohlasovaný prechod do IV. veku sa spolu s veľkým updatom stane o niekoľko dní realitou. Keďže nový vek je významným míľnikom v dejinách serveru, kráľ Midas usúdil, že všetko musí byť dokonalé. V uplynulých týždňoch preto osobne prešiel celé svoje kráľovstvo, aby sa presvedčil, či veci fungujú, ako majú. Zistil však, že na jeho milovanom Midase sa objavilo hneď niekoľko závažných aj ľahších chýb. Kráľ Midas ale vidí, že admini a helperi majú plné ruky práce s blížiacimi sa zmenami. Preto sa rozhodol, že osloví tých najpovolanejších – hráčov, aby mu pomohli nájsť všetky nedostatky. Panovník verí, že pozorným očiam hráčov na Midase neujde žiadna chybička krásy, ktorá by mohla znížiť kvalitu hry.

To, že si kráľ Midas hlboko cení každú pomoc, je široko-ďaleko známe a inak tomu nebude ani teraz. Tých najlepších a najšikovnejších pátračov kráľovsky odmení. Kto, naopak, serveru v snahe získať výhru uškodí, toho čaká krutý trest.

Každá chyba sa musí nahlasovať prostredníctvom herného fóra, ktoré je na to určené, samostatne pre každý server.

LINK NA FÓRUM


Každý hráč môže nahlásiť chybu prostredníctvom fóra.

Chyby sú rozdelené nasledovne:

  • Chybičky krásy (chyby v textoch): preklepy, gramatika, čiarky (Hlasovacie vouchery, groše, klasické bloky, klasické itemy)
  • Ľahké chyby: chyby, ktoré môžu ovplyvniť hru (Hádesove a Dionýzove kľúče, Uncommon a rare itemy)
  • Stredne závažné chyby: chyby, ktoré znepríjemňujú hru – chyby v dungeonoch, v pokladoch (Kľúče bohyne Deméther a Kľúče bohyne Athény, Rare itemy)
  • Kritické chyby: chyby, ktoré by mohli narušiť ekonomickú, programovú alebo príbehovú časť serveru (Kľúče boha Dia, Legendárne itemy)

Všetky chyby je možné nahlásiť iba jednorázovo, v prípade duplicitného nahlásenia chyby získava nárok na priznanie odmeny ten, kto chybu nahlásil ako prvý. O priznaní odmeny za nahlásenie chyby rozhoduje majiteľ alebo správca serveru podľa vyššie uvedenej kategorizácie.

Pri nahlasovaní nezabudnite uviesť váš herný nick, váš kontaktný e-mail a informáciu, na ktorom zo serverov hrávate najaktívnejšie, aby sme vám vedeli prispôsobiť odmenu.