Nábor na Helpera

Administrátori MidasCraftu sú hráči, ktorí zabezpečujú plynulý chod serveru a jeho organizačnú stránku. Sú k dispozícii hráčom a riešia veľa ďalších interných problémov, ktoré počas dňa vzniknú. Stále majú plné ruky práce. Teraz potrebujú pomoc! Preto sme na našom serveri vymysleli funkciu Helpera – pomocníka. Jeho hlavnou úlohou je pomáhať hráčom so základnými príkazmi a s často sa opakujúcimi otázkami, na ktoré admini mnohokrát ani nestíhajú reagovať. Helperi sú nápomocní aj samotnému Admin Teamu.
O tento post sa môžu uchádzať bežní hráči, ktorí spĺňajú stanovené podmienky.


Šancu stať sa Helperom majú všetci, ktorí:

 • majú viac ako 15 rokov – keďže sme non-cancer komunita, uprednostňujeme predovšetkým starších hráčov. Uchádzači pod 15 rokov sa môžu prihlásiť tiež, avšak šance sú podstatne nižšie, nie však nemožné. Hráči, ktorí odmietnu konkretizovať svoj vek, budú automaticky diskvalifikovaní z konkurzu.
 • uvedú svoj nickname
 • hrajú na serveri minimálne 7 dní a dosiahli aspoň rank [P] Hráč
 • napíšu, ako dlho hrajú Minecraft
 • poznajú príkazy a pravidlá a dokážu ich adekvátne používať. Vymenuj najmenej 10 pravidiel súvisiacich s naším serverom, uplatni ich v praxi na príkladoch a vysvetli, z akého dôvodu sú tieto pravidlá na serveri zavedené.
 • odôvodnia, prečo chcú byť helpermi práve na MidasCrafte – stačí stručne, výstižne a najmä bez „zbitočních chíb“.
 • uvedú svoje znalosti s funkciou Helper – ak si už niekedy bol Helperom na inom serveri, daj nám o tom vedieť. Samozrejme, tvoje skúsenosti a odporúčania si preveríme.
 • sú „čistí“ hráči – nemajú na krku žiadny ban, neboli opakovane varovaní, nie sú problémoví. Sme server pre slušných hráčov, preto každý trest znižuje možnosť získať uvedený rank.
 • majú trpezlivosť – nevyhnutá podmienka

Čo od uchádzačov ďalej vyžadujeme?

 • gramatiku mýliť sa je ľudské, ale mílyť sa nie je v poriadku. Preto od helperov očakávame znalosti základnej gramatiky a rozlišovanie ypsilonov od mäkkých i.
 • flexibilitu – práca Helpera často vyžaduje rýchle reakcie a možnosť prispôsobovania vecí na požiadanie. Ak niekto spracuje na stavbe týždeň a vyzerá to hrozne, nie je to dobrý znak.
 • skúsenosti – čím viac ich máš, tým lepšie. Náš server uvíta najmä tých, ktorí už mali do činenia so stavbami.
 • zmysel pre humor – na MidasCrafte prevláda dobrá nálada a vtipmi nešetríme. Ak rovnako patríš medzi veselé kopy a neurazí ťa každá poznámka, si náš človek 🙂

Mám napísanú žiadosť.  Čo teraz?

Výborne! Stačí ju už len skontrolovať a poslať na fórum do tejto sekcie. K zverejnenej žiadosti sa následne vyjadria členovia Admin Teamu a rovnako dostanú priestor na vyjadrenie aj hráči. Uchádzač je následne povinný postúpiť písomný test, ktorý je prvým kolom prijímacieho pohovoru. Pokiaľ uchádzač prejde prvým “kolom” na fóre, bude pozvaný na ústny pohovor na TS.