Klany

Server MidasCraft vám ponúka aj jedinečnú možnosť vytvorenia si vlastného klanu, do ktorého sa môžu združovať rôzni hráči s rovnakými záujmami. Na našom serveri aktuálne slúžia pre sprehľadnenie strán, na ktoré sa hráči prikláňajú, ako aj k tomu, že každý mesiac sa bude môcť vodca najsilnejšieho klanu stať senátorom, ktorý bude mať osobitné postavenie a bude sa môcť zúčastniť na rozhodovacom a plánovacom procese pre potreby serveru. Pre potrebu toho, aby sa klan mohol zapojiť do súboja o post senátora, je potrebná samostatná budova, v ktorej bude mať každý jej člen samostatne označenú miestnosť, rokovací stôl a vlajku klanu. Sídlo klanu sa musí nachádzať v samostatnej rezidencii, ktorá sa bude nazývať rovnako ako klan.


V súčasnosti je možné založiť dva druhy klanov – verejný a súkromný. Do verejného klanu sa môže pridať každý hráč, bez nutnosti pozvánky od Vodcu klanu. Do súkromného klanu (využívanejšia možnosť) sa dostávajú iba elitní hráči na pozvanie Vodcu klanu. Založenie klanu na serveri stojí aktuálne 250.000 € a je povolené, aby sa hráči na jeho založenie medzi sebou poskladali. Nastavenie domova klanu stojí 25.000 €. V rámci klanu môžete využívať už spomenutý domov klanu, ako aj interný klanový chat, ktorý vidia iba príslušníci vášho klanu. Medzi klanmi je možné uzatvárať alebo rušiť spojenecké zmluvy, či dokonca vyhlásiť vojnu medzi jednotlivými klanami. V prípade, že vodca klanu nastaví prefix klanu (3 písmenká veľkými písmenami), prefix konkrétneho klanu sa bude objavovať aj v chate.


V rámci klanu môžu a musia mať jeho príslušníci niekoľko hodností. V súčasnosti sú dostupné tieto: “Vodca”, “Dostojnik”, “Veteran”, “Clen”

Príkazy v rámci klanu:

/guild create <názov klanu> – Vytvorí klan (cena 250.000 €)

/guild delete – Vymaže klan

/guild invite <nick> – Pozve hráča do klanu

/guild accept <id klanu> – Prijatie pozvania do klanu

/guild leave – Opustíš svoj aktuálny klan

/guild buff – Otvorí menu s vylepšeniami klanu

/guild ally <add/remove> <guild>, alebo chat <guild> – Spojenecké príkazy

/guild chat <správa> – Umožňuje použitie klanového chatu

/guild info – Otvorí GUI s informáciami o klane

/guild promote <nick> <funkcia> – Povýši člena klanu do konkrétnej hodnosti

/guild demote <nick> <funkcia> – Degraduje člena klanu do konkrétnej hodnosti

/guild prefix <prefix> – Nastavenie prefixu (3 znaky, veľkými písmenami)

/guild kick <nick> – Vykopne hráča z klanu

/guild confirm – Potvrdí akciu

/guild cancel – Zamietne akciu

/guild sethome – Nastaví domov klanu (cena 25.000 €)

/guild home – Teleportuje ťa do domova klanu

/guild list – Zobrazí zoznam všetkých klanov na serveri

/guild ally chat – Napíše správu spojeneckému klanu


Vylepšenia klanu

Ak ste už ale majiteľom klanu, nie je nič lahšie, ako z toho čerpať určité výhody nielen pre seba, ale aj pre ostatných členov klanu. Teraz sa vám zoznam dostupných výhod zobrazí po zadaní príkazu /guild buff. Po aktivácii výhody je dostupná na daný časový úsek pre všetkých členov klanu, ktorí sú práve online.

Aktuálne je k dispozícii 8 vylepšení:

Názov Efekt / Čas Cena
Essencia trpaslíka  Haste II. / (6 minút) 50.000 eur
Bojovnosť leva Strenght II. / (6 minút) 25.000 eur
Dračí dar FireResistance II. / (6 minút) 15.000 eur
Požehnanie leoparda  Speed II. / (6 minút) 15.000 eur
Pľúca bieleho žraloka WatherBreating II. / (6 minút) 15.000 eur
Oči červenokého démona NightVision II. / (6 minút) 15.000 eur
Inteligencia tajomnej čarodejnice  Luck II. / (6 minút) 15.000 eur