Hviezdne brány

Hviezdne brány sú prostriedkom rýchleho cestovania medzi jednotlivými časťami RPG serveru. Na to, aby ste mohli cestovať medzi jednotlivými bránami, je potrebné, aby ste poznali adresu konkrétnej brány a zadali ich na zadávacom zariadení (nazývanom aj DHD). Cestovanie medzi bránami je pritom vždy iba jednosmerné – to znamená, že ak pricestujete z brány A do brány B jedným portálom, nebudete sa môcť vrátiť z brány B do brány A bez toho, aby ste pri bráne B zadali adresu Brány A.

Symboly brány

Brána má 7 symbolov, ktoré reprezentujú jednotlivé časti adries brány. Na vytočenie brány je potrebné zadať vždy SEDEM symbolov, ktoré sú reprezentované rôznymi názvami, pričom časť z nich je odvodená od znamení zverkokruhu. Znamenia musia byť zadané v správnom poradí, inak nie je možné danú bránu vytočiť a spojiť sa s ňou.


Ako získať adresu brány?

Získať adresu brány nie je nič jednoduché. Aj keď ju váš kamarát vie a môže zadať, neznamená to, že ju budete môcť zadať aj vy. Na to, aby ste mohli zadať adresu brány, je potrebné, aby ste na to získali oprávnenie – permisiu. Tú môžete získať prostredníctvom plnenia questu, alebo vďaka špeciálnemu pokladu, ktorý vám tento prístup umožní. Pokiaľ dotyčnú bránu objavíte, v adresári brán sa vám označí ako objavedná a máte možnosť vytočiť danú adresu.

Nebezpečenstvá týkajúce sa brán

Pri cestovaní bránou je potrebné poznať zásady bezpečnosti. Pokiaľ je brána, ktorú vytáčate na druhej strane blokovaná (napríklad je na nej blokáda), alebo ju niekto zastaval. V tom prípade vás dôrazne upozorňujeme, aby ste cez bránu NECESTOVALI. Uzamknutá brána totiž neumožní výstup hráčovi a ten okamžite po presune zomrie.

Rovnako je potrebné dávať pozor na vortex, ktorý brána vytvára pri zapadnutí posledného zámku. Spravidla by sa hráči mali zdržiavať na úrovni zadávacieho zariadenia, aby ich tento vortex nezabil. Pokiaľ sa budú nachádzať tesne pred bránou, okamžite ich to zabije.

Postávať, alebo afkovať pred bránou nie je bezpečné, ani v prípade, že je neaktívna. Môže sa totiž stať, že niekto iný bude chcieť bránu aktivovať z druhého portálu a prichádzajúci vortex vás zabije.

Vortex, ktorý sa vytvára pri aktivácii brány je smrteľne nebezpečný a instantne hráča zabije.


Špeciálne brány

Na serveri sa nachádzajú aj špeciálne brány, ktoré sa nenachádzajú v zozname bežných brán – to znamená, že sa nedá na ne za bežných okolností nedá dovolať. Takýmito prípadmi je brána v Tripolise (z ktorej sa dá cestovať hocikam, ale k nej nepricestujete)  alebo brána v budúcnosti. Keďže nechceme spoilerovať, povieme len, že týchto brán je oveľa oveľa viac 🙂

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.


Hráčske brány

Samozrejme, pripravili sme aj špeciálnu možnosť pre všetkých hráčov, ktorí sa rozhodnú podporiť náš server a to v podobe možnosti získania Brány do vašej rezidencie. V prípade poskytnutia daru pre server nie je nič jednoduchšieho, ako vám túto bránu sprostredkovať. Extra výhodou, ktorú vlastníctvo brány poskytuje je, že váš herný účet dostane ochranu pred zmazaním rezidencie. Táto brána vám bude umiestnená do vašej rezidencie, pričom po jej umiestnení ju nebude možné viac upravovať, rovnako ako nebude možné upravovať zadávacie zariadenie (poriadne si preto rozmyslite, kam bránu umiestnite). Platí pritom pravidlo, že hráčske brány majú aj špeciálne adresy, ktoré sú pridelené serverom ale NEZOBRAZUJÚ sa v zozname brán. Na vytočenie tejto brány majú pritom právomoc všetci hráči, takže si poriadne rozmyslite, komu jej adresu poskytnete!

Brána je inštalovaná výhradne majiteľom serveru a to do 7 dní od poskytnutia donate.