[DUNGEON] Varlakov Cintorín

Cintorín nachádzajúci sa južne od mestečka Craton bol kedysi pokojným miestom, kam domáci obyvatelia chodili odprevádzať svojich mŕtvych na večný odpočinok. To sa ale zmenilo pred niekoľkými rokmi s príchodom strašného Nekromanta, ktorý sa na cintoríne usídlil, využíva jeho temnú energiu a medzi obyvateľmi Cratonu sa povráva, že je priamo previazaný na démona Cratona, ktorého vôľu plní. Postaviť sa mu však dokážu iba najskúsenejší bojovníci.

Cintorín by mal byť miestom posledného odpočinku. Odkedy sa tam však usídlil Nekromant, miestni obyvatelia ho nazývajú Varlakovým cintorínom


Nekromant je priamym poslom démona Varlaka, ktorý ho obdaril vzácnou schopnosťou vytvárať ilúzie samého seba či dokonca si privolať na pomoc pekelných červov! Pri strete s ním buďte preto nanajvýš opatrní, pretože dokáže oklamať aj najskúsenejších bojovníkov! Hrdinom, ktorí ho premôžu, sľúbil starosta mestečka Craton odmenu vo výške 5.000 €, ale rovnako majú hrdinovia šancu získať pri jeho zabití výnimočné zbrane – konkrétne: Krompáč Trpaslíka alebo Meč Nekromanta. Ak sa im ho ale podarí premôcť s veľkým šťastím, môžu získať aj legendárny item v podobe Varlakovho pekelného luku, či dokonca Nekromantovu kúzelnú knihu.

Nekromantovi sa môžu postaviť len najskúsenejší bojovníci! Pozor na pekelných červov, ktorí mu slúžia!