[DUNGEON] Pevnosť Morgus

Pevnosť Morgus kedysi slúžila ako vysunutá strážna pevnosť mesta Craton. Jej útroby obývala štandardná bojová posádka o sto mužoch, ktorá mala na starosť obranu juhozápadného cípu ostrova nachádzajúceho sa neďaleko jazera, kde sídli Merlinov duch a Jazerná pani. Avšak po príchode Jazdcov Apokalypsy ju jeden z jazdcov – Mor obsadil, vyzabíjal všetkých členov stálej posádky a Pevnosť Morgus určil za svoje hlavné sídlo. Spoločne s Hladomorom a Vojnou tak tvoria osu zla, ktorá sa tiahne po celom južnom území od mesta Craton a spôsobuje obyvateľom kráľovstva veľké problémy.

Mor sa rozhodol obsadiť Pevnosť Morgul, ktorá bola kedysi jednou z línie obrany mesta Craton.


Jazdec apokalypsy Mor sa objaví krátko po vstupe do pevnosti. Upozorňujeme vás však, že ide o jedného z hlavných bossov serveru a preto stret s ním prežije iba málokto, kto sa mu rozhodne čeliť osamote. Odporúčame preto, aby ste pri pokuse o jeho porazenie využívali tímovú prácu a zručnosti MCMMO! Ak ho však porazíte, čakajú na vás zaujímavé odmeny: finančná odmena vo výške 5.000 €, 5% šanca na získanie Prsteňa jazdca Mor a 10% šanca na získanie časti meča Excalibur.

Stret s Jazdcom apokalypsy Morom prežije len málokto! Tento dungeon je totižto dizajnovaný pre tímovú spoluprácu!