[DUNGEON] Papežová hrobka

Kráľovské mesto Tripolis sa stalo miestom posledného odpočinku veľmi obľúbeného a spravodlivého pápeža, ktorý sa staral o kresťanov naozaj príkladným spôsobom. Jedným z jeho posledných želaní bolo, aby ho pochovali spoločne s pokladmi, ktoré dostal ako dary od rôznych svetských kráľov. Tieto dary boli umiestnené v rôznych bedniach, ukrytých po celej hrobke. Vstup do dungeonu sa nachádza vedľa kráľovskej katedrály v Tripolise, konkrétne na cintoríne (nechaj sa viesť Kamzíkom).

V pápežovej hrobke vás čakajú na výber aj tri smrtiace jamy naplnené lávou. Iba prechodom cez utrpenie sa však dostanete do ďalšej časti dungeonu.


Tento dungeon je nonPVE a nonPVP, čo znamená, že v ňom nie sú žiadni mobovia a nie je v ňom povolené PVP. To ale neznamená, že na hráčov nečíha žiadne nebezpečenstvo. Z celého dungeonu je totiž zakázané sa portovať, to znamená, že po vstupe do Dungeonu je nutné dostať sa až na jeho koniec, kde sa nachádza Teleportačný majster, ktorý vás dokáže odportovať na spawn mesta. V Dungeone je nutné prekonať zložitý labyrint, nebezpečný parkour, vybrať si správnu cestu (2 z 3 vedú do istej záhuby) a prejsť podvodným labyrintom. Odmenou sú rôzne vzácne itemy, nachádzajúce sa v truhlách rozmiestnených po celom dungeone. Vstup do dungeonu odporúčame s potionom Fire Resistance a Water Breathing.

Z konca dungeonu je možné sa odporovať pomocou teleportačnej plošiny!