Creative

MidasCraft ponúka hráčom aj možnosť vyskúšania si Creative módu priamo na našom serveri. Chcete si vopred vyskúšať nejakú stavbu, ako bude vyzerať, venovať sa pixelartu alebo vyskúšať si implementáciu redstone obvodu? V tom prípade je tento server presne to, čo hľadáte!


Čo vám Creative server ponúka?

Creative server je navrhnutý tak, aby si na ňom mohol nájsť svoje miesto každý. Preto sme ho rozdelili na niekoľko stoviek menších pozemkov. V rámci Creative serveru sú vám poskytované nasledujúce výhody:

 • možnosť bezplatne si vyskúšať creative mód v serverovom prostredí (/gamemode 1)
 • veľké stavebné parcely – stavebná parcela, ktorá je priradená hráčovi má veľkosť 64×64 blokov
 • možnosť bezplatne si obsadiť vami zvolenú parcelu a následne na nej stavať
 • hráč môže využiť možnosť sledovania svojho pozemku cez dynamickú mapu
 • trvalé slnečné počasie na celej mape bez dažďa
 • rank [D] Donator si môže obsadiť až dve zvolené parcely súčasne a následne ich spojiť do jednej väčšej
 • rank [D+] Donator+ si môže obsadiť až štyri zvolené parcely súčasne a následne ich spojiť do jednej veľkej parcely
 • hráči s rankom [D] Donator [D+] Donator+ môžu použiť aj kozmetické vylepšenie itemov v podobe špeciálnych hláv. Ich použitie je možné príkazom /heads
 • v prípade malého administratívneho poplatku je možnosť vám zaslať Schematic file vášho pozemku na váš e-mail a môžete ho voľne použiť, kde budete chcieť
 • rank [D] Donator môže používať obmedzený World-Edit pri realizácii svojich stavieb [Pripravujeme…]
 • rank [D+] Donator+ môže používať obmedzený World-Edit a VoxelSniper pri realizácii svojich stavieb [Pripravujeme…]

Zoznam príkazov na Creative serveri

Zoznam všetkých dostupných príkazov v creative pre príslušný rank získate príkazom /plot help. Tu vám prinášame zoznam základných príkazov, ktoré by pre vás mohli byť užitočné!

 • /plot claim – zaberiete si konkrétny pozemok, na ktorom sa nachádzate
 • /plot auto – automaticky pre vás zaberie najbližší voľný pozemok
 • /plot delete – vyberie vami zvolený pozemok, ktorý vlastníte a vymaže ho
 • /plot setowner – nastaví vlastníka pozemku pre toho, koho určíte
 • /plot visit – navštívite pozemok iného hráča
 • /plot kick – vykopnete hráča z vášho pozemku
 • /plot trust – označíte hráča za dôveryhodného na vašom pozemku
 • /plot add – pridáte iného hráča k vášmu pozemku
 • /plot deny – zakážete pohyb hráča na vašom pozemku
 • /plot remove – odoberiete iného hráča z vášho pozemku
 • /plot merge – spojíte váš pozemok s iným vašim pozemkom v smere, ktorým sa dívate
 • /plot flag set – nastavíte si vlajku na vašom pozemku
 • /plot flag list – zoznam nastaviteľných vlajok
 • /heads – zobrazí vám ponuku hláv, ktoré môžete použiť ako dekoračné itemy