Choroby

Najhoršie obavy sa potvrdili! Do MidaPolisu dorazil temný jazdec zo znepriateleného Kráľovstva usmiatých tvárí, ktorý so sebou prináša len skazu, smrť a utrpenie! Do nášho doposiaľ pokojného sveta MidasCraftu preto vypustil obrovské množstvo chorôb a nákaz, aby tým naše kráľovstvo zničil. Týmto chorobám sú vystavení všetci hráči! Chorobám a negatívnym vplyvom prostredia hráči môžu byť vystavení všade a v ktoromkoľvek svete. Hráči si svoj aktuálny zdravotný stav môžu vždy skontrolovať prostredníctvom príkazu /health a telesnú teplotu prostredníctvom príkazu /temp. Upozornenie: Lieky je možné craftiť po naučení sa receptu IBA V HLAVNOM SVETE!


Choroby


Otvorená rana (Flesh Wound)

Otvorená rana (FleshWound) – Spôsobuje ju, keď ničíte bloky holou rukou. Sama o sebe nemá na hráča negatívny vplyv, ale ak nie je vyliečená obväzom, šanca na infekciu sa radikálne zvýši. Túto “chorobu” môžete vyliečiť aplikáciou obväzu priamo na ranu. Na to, aby ste si mohli obväz vyrobiť, je potrebné, aby ste sa najskôr naučili recept u Sestry Mortis v Zdravotníckom centre na spawne. Ak sa to naučíte, potom sa vám prostredníctvom nasledujúceho receptu podarí vycraftiť obväz:

Obväz


Zlomená noha (Broken Leg)

Zlomená noha (Broken Leg) – je spôsobená pádom z veľkej výšky, preto buďte pri skákaní obzvlášť opatrní! V prípade, že si nohu zlomíte, tak až do jej vyliečenia budete mať na sebe efekt Slowness. Túto “chorobu” môžete vyliečit prostredníctvom dlahy. Na to, aby ste si mohli dlahu vyrobiť, je potrebné, aby ste sa najskôr naučili recept u Sestry Mortis v Zdravotníckom centre na spawne. Ak sa to naučíte, potom sa vám prostredníctvom nasledujúceho receptu podarí vycraftiť dlahu:

Dlaha


Žltá Zimnica (Yellow Fever)

Žltá Zimnica (YellowFever) – Je vysoko nákazlivá choroba, ktorú môžete ľahko chytiť v džungli (Jungle Biome). Sprevádza ju vysoká horúčka, dýchavičnosť a kašeľ. Varovanie: Ide o vysoko nákazlivú chorobu, takže pokiaľ ju nebudete liečiť včas a prídete do kontaktu s inými hráčmi, existuje riziko prenosu choroby z hráča na hráča. Túto chorobu môžete vyliečiť Liekom na Žltú zimnicu. Na to, aby ste si mohli liek vyrobiť, je potrebné, aby ste sa najskôr naučili recept u Sestry Mortis v Zdravotníckom centre na spawne. Ak sa to naučíte, potom sa vám prostredníctvom nasledujúceho receptu podarí vycraftiť liek:

Liek na Žltú zimnicu


Čierny kašeľ (Whooping Cough)

Čierny kašeľ (Whooping Cough) – Je vysoko nákazlivá choroba, ktorú môžete ľahko chytiť vo vyprahlej púšti (Desert Biome). Sprevádza ju vysoká horúčka, dýchavičnosť a kašeľ. Varovanie: Ide o vysoko nákazlivú chorobu, takže pokiaľ ju nebudete riešiť včas a prídete do kontaktu s inými hráčmi, existuje riziko prenosu choroby z hráča na hráča. Túto chorobu môžete vyliečiť Liekom na Čierny kašeľ. Na to, aby ste si mohli liek vyrobiť, je potrebné, aby ste sa najskôr naučili recept u Sestry Mortis v Zdravotníckom centre na spawne. Ak sa to naučíte, potom sa vám prostredníctvom nasledujúceho receptu podarí vycraftiť liek:

Liek na Čierny kašeľ


Mor (Plague)

Mor (Plague) – Je vysoko nákazlivá choroba, ktorú môžete ľahko chytiť v prípade, že vás čo i len poškriabe nejaký zombie. Sprevádza ju vysoká horúčka, dýchavičnosť a kašeľ. Varovanie: Ide o vysoko nákazlivú chorobu, takže pokiaľ ju nebudete riešiť včas a prídete do kontaktu s inými hráčmi, existuje riziko prenosu choroby z hráča na hráča. Túto chorobu môžete vyliečiť Liekom na Mor. Na to, aby ste si mohli liek vyrobiť, je potrebné, aby ste sa najskôr naučili recept u Sestry Mortis v Zdravotníckom centre na spawne. Ak sa to naučíte, potom sa vám prostredníctvom nasledujúceho receptu podarí vycraftiť liek:

Liek na Mor


Cholera (Cholera)

Cholera (Cholera) – Je choroba, ktorú môžete ľahko chytiť v prípade, že budete piť špinavú vodu. Sprevádza ju vysoká horúčka a zvracanie. Túto chorobu môžete vyliečiť Liekom na Choleru. Na to, aby ste si mohli liek vyrobiť, je potrebné, aby ste sa najskôr naučili recept u Sestry Mortis v Zdravotníckom centre na spawne. Ak sa to naučíte, potom sa vám prostredníctvom nasledujúceho receptu podarí vycraftiť liek:

Cholera


Zápal Pľúc (Pneumonia)

Zápal Pľúc (Pneumonia) – Je choroba, ktorú môžete ľahko chytiť v prípade, že sa budete dlho pohybovať po zasneženej krajine. Sprevádza ju spomalenie, ktore je zapríčinené zníženou kapacitou pľúc. Túto chorobu môžete vyliečiť Gélom na Zápal pľúc. Na to, aby ste si mohli liek vyrobiť, je potrebné, aby ste sa najskôr naučili recept u Sestry Mortis v Zdravotníckom centre na spawne. Ak sa to naučíte, potom sa vám prostredníctvom nasledujúceho receptu podarí vycraftiť liek:

Zápal pľúc


Močiarna Horúčka (Swamp Fever)

Močiarna Horúčka (Swamp Fever) – Je choroba, ktorú môžete ľahko chytiť v prípade, že sa budete pohybovať s otvorenou ranou po bažinách. Túto chorobu môžete vyliečiť Liekom na Močiarnu Horúčku. Na to, aby ste si mohli liek vyrobiť, je potrebné, aby ste sa najskôr naučili recept u Sestry Mortis v Zdravotníckom centre na spawne. Ak sa to naučíte, potom sa vám prostredníctvom nasledujúceho receptu podarí vycraftiť liek:

Močiarna horúčka


Besnota (Rabies)

Besnota (Rabies) – Je choroba, ktorú môžete ľahko chytiť v prípade, že vás pohryzie vlk. Sprevádza ju horúčka, zvracanie, zmätenosť, násilné správanie, zvýšená rýchlosť a zlyhanie srdca. Túto chorobu môžete vyliečiť Liekom na Besnotu. Na to, aby ste si mohli liek vyrobiť, je potrebné, aby ste sa najskôr naučili recept u Sestry Mortis v Zdravotníckom centre na spawne. Ak sa to naučíte, potom sa vám prostredníctvom nasledujúceho receptu podarí vycraftiť liek:

Besnota


Kiahne (Pox)

Kiahne (Pox) – Je choroba zapríčinená prítomnosťou veľkého množstva zvierat. Sprevádza ju horúčka, kýchanie, zvracanie, oslepenie, oslabenie. Varovanie: Ide o vysoko nákazlivú chorobu, takže pokiaľ ju nebudete liečiť včas a prídete do kontaktu s inými hráčmi, existuje riziko prenosu choroby z hráča na hráča. Na to, aby ste si mohli liek vyrobiť, je potrebné, aby ste sa najskôr naučili recept u Sestry Mortis v Zdravotníckom centre na spawne. Ak sa to naučíte, potom sa vám prostredníctvom nasledujúceho receptu podarí vycraftiť liek:

Kiahne


Dusenie sa (Choking)

Dusenie sa (Choking) – Ide o situáciu, kedy sa začnete dusiť jedlom a máte zablokované hrdlo. Sprevádza ho obmedzená reč, hráč nie je schopný nič zjesť alebo piť. Lieči sa tým, že hráča zozadu udriete holou rukou.


Zranenie šípom (Arrow wound)

Zranenie šípom (Arrow wound) – zranenia šípom sa môže objaviť pri boji s nepriateľmi využívajúce luky a možno ho vyliečiť pomocou nožníc, ktorými kliknete do vzduchu takže nie je potrebné použitie pokročilých možností ako napríklad lekárničiek.


Vplyv prostredia


V súvislosti s chorobami pribudli na serveri aj vplyvy prostredia, konkrétne vo veľmi teplých alebo vo veľmi studených podmienkach. Ak sa príliš dlho zdržiavate v púšti, zvyšuje sa vám únava a zmätenosť. Ak sa nachádzate v ľadových, zasnežených horách, prípadne v Ice Pikes biomoch, zvyšuje sa vám šanca na chytenie zápalu pľúc, zamrznutia, spomalenia a oslepenia.

Týmto situáciám môžete predísť tak, že v teplom prostredí budete nosiť menej oblečenia, budete sa skývať pred slnkom v prístreškoch, nebudete mať pri sebe príliš veľa kýbľov s lávou a vychádzaniu von v noci. V zimnom prostredí sa zase odporúča nosiť viac oblečenia, zapaľovať si ohniská, nosiť teplé itemy, zdržiavať sa mimo vody a zdržiavať sa v úkryte počas noci a búrok.

Ohnisko si založíte nasledujúcim spôsobom:

Zároveň máte možnosť vycraftiť si Horúce Mlieko v prípade, že sa chcete ohriať, a to tak, že vložíte Kýblik s mliekom do pece.


Sestra Mortis

Lokalita: Spawn

S príchodom temného jazdca do MidaPolisu bol kráľ Midas nútený zriadiť Poľný lazaret v spolupráci s organizáciou Červený kríž. V jeho útrobách nájdete horúčkovito pracujúcu Sestru Mortis, ktorá sa snaží vyvinúť univerzálny liek na všetky choroby, ktoré jazdec so sebou do kráľovstva priniesol. Tá vás za istý poplatok buď v podobe Hlasovacieho voucheru, alebo Špeciálneho hlasovacieho voucheru naučí craftiť konkrétne typy liekov.

Lokalita Quest Odmeny
Spawn Liek: Obväz Oprávnenie na craftenie obväzu
Spawn Liek: Dlaha Oprávnenie na craftenie dlahy
Spawn Liek: Zápal pľúc Oprávnenie na craftenie lieku na Zápal pľúc
Spawn Liek: Cholera Oprávnenie na craftenie lieku na Choleru
Spawn Liek: Besnota Oprávnenie na craftenie lieku na Besnotu
Spawn Liek: Kiahne Oprávnenie na craftenie lieku na Kiahne
Spawn Liek: Čierny kašeľ Oprávnenie na craftenie lieku na Čierny kašeľ
Spawn Liek: Žltá zimnica Oprávnenie na craftenie lieku na Žltú zimnicu
Spawn Liek: Mor Oprávnenie na craftenie lieku na Mor
Spawn Liek: Mociarna Horúčka Oprávnenie na craftenie lieku na Močiarnu horúčku

Lekárnička

Lekárničku objavili vedci kráľa Midasa. Hráčom poskytuje jedinečnú možnosť, ako sa vysporiadať s chorobami bez nutnosti navštíviť nemocnicu na /warp Hospital. Stačí, ak budete mať túto prenosnú lekárničku pri sebe a poľahky sa dokážete vyliečiť sami, priamo na mieste!

Lekárnička je získateľná v LuckyBlock Dungeonoch alebo priamo pri hľadaní pokladov! Jej použitie je jednorázové, preto si zvážte, či nebude lepšie navštíviť doktora v nemocnici.