ChestShop

Tvoj vlastný obchod

Ekonomika je jedným z hnacích motorov nielen reálneho sveta, ale aj nášho serveru. Preto k hre nevyhnutne patria aj hráčske obchody. Na našom serveri ponúkame záujemcom možnosť vytvoriť si vlastný shop pomocou tabuľky, chestky (truhlice) a samozrejme, vrátane itemu, ktorý je na predaj. Tento spôsob vám umožní zarábať a obchodovať  s inými hráčmi.

Pravidlá obchodu

PRAVIDLO PRI ZAKLADANÍ OBCHODU: Pri stavbe obchodov je potrebné využívať predovšetkým pevné bloky, itemframy je možné používať len na predmety, ktoré sa inak nedajú umiestniť. Pri veľkom množstve itemframov dochádza k veľkému preťažovaniu serveru!

V prípade, že si zakladáte shop, je potrebné získať OBCHODNÚ LICENCIU. Tá aktuálne stojí 100.000 € / mesiac a zaučuje vám, že váš shop bude pridaný na /warp Shopy, môžete naňho písať reklamu do chatu a profitovať z neho. V prípade, že má obchod ďalších spolumajiteľov, čiastka sa navyšuje o 20% zo základnej sumy a to nasledujúco:

Počet majiteľov / spolumajiteľov Čiastka na úhradu
1 100.000 €
2 120.000 €
3 140.000 €
4 160.000 €
5 180.000 €
6 200.000 €

Hráč má povinnosť uhradiť poplatok za OBCHODNÚ LICENCIU vždy do tretieho dňa aktuálneho mesiaca. Licenciu je možné zakúpiť si maximálne 3 mesiace vopred.

Ateam má právo vykonať kontrolu v rámci shopu.

Upozornenie: Shopy, ktoré nebudú mať obchodnú licenciu sa NESMÚ PROPAGOVAŤ v chate a také shopy budú po upozornení zrušené.

Vytváranie obchodu

Najdôležitejšie je, aby ceduľka bola umiestnená na bloku, ktorý sa nachádza o jeden vyššie a za chestkou, ktorá má slúžiť ako zásobáreň. Na umiestnenej ceduľke musíte vyplňiť všetky štyri riadky a to podľa vzoru na obrázku nižšie.

RIADOK 1: Zadajte svoj herný nickname – pozor, Chestshop rozlišuje veľké a malé písmená nicknamu, preto ho musíte napísať v pôvodnom znení!

RIADOK 2: Určite množstvo tovaru, aký chcete predať pri jednom kliknutí. Záleží na vás, či chcete predávať napríklad celý stack jungle wood alebo len jeden kus diamantu.

RIADOK 3: Nastavte cenu za tovar. V tomto kroku môže mať veľa hráčov problém, takže poďme pekne po poriadku. B označuje BUY – čiže cenu, za akú od vás niekto iný kupuje tovar, S označuje SELL – čiže cenu, za akú vy vykupujete daný tovar od iných hráčov. Pokiaľ chcete viesť kombinovaný obchod, čiže mať zároveň výkup, ale aj predaj, je dôležité, aby ste medzi sumy umiestnili dvojbodku. Vzor syntaxe: S 20 : B 10

RIADOK 4: Napíšte názov itemu. Ako názov musíte použiť jeho presné označenie v angličtine alebo ID predmetu, ktoré sa dá nájsť na rôznych stránkach. Rovnako môžete použiť aj in-game príkaz /iteminfo, ktorý vám vypíše presné id daného predmetu. Ešte menšie upozornenie pre všetkých, ktorí chcú predávať enchantované knihy, brnenia alebo zbranie. Každý enchantovaný predmet má svoje vlastné ID, preto je lepšie použiť vyššie zmienený príkaz.

*Namiesto ID môžete použiť aj názov, no musí byť presný.

**Pri cene znamená B pre vás to, že item predáte. Ak by ste chceli zadaný item kúpiť, zmeníte to na S. Ak máte v pláne itemy len predávať, nemusíte pred cenu písať nič.