Whitelist

Prístup na MidasCraft whitelist servery je považovaný za výsadu, nie za právo. Prístup na tieto servery nie je vymáhateľný ani nárokovateľný a o prístupe hráča na server sa rozhoduje podľa individuálnych kritérií a iných individuálnych predispozícií.

Upozornenie: V prípade zamietnutia vašej žiadosti na konkrétny server je možné novú žiadosť o pridanie na Whitelist podať najskôr o 30 dní odo dňa zamietnutia predchádzajúcej žiadosti. V prípade zamietnutia aj druhej žiadosti, hráč stráca nárok na  podanie ďalšej žiadosti na daný server.

Dôležité upozornenie: V prípade, že uvediete nejakého hráča, ktorý sa za vás zaručí, budeme samozrejme kontaktovať toho hráča pre potvrdenie tejto informácie – preto si to s ním najskôr odkonzultujte. Vzhľadom na to, že sa na naše servery chcú dostať aj toxickí hráči, tak budeme dávať prednosť hráčom, za ktorých sa niekto iný zaručí.


Čo pri podávaní prihlášky zohľadňujeme:

Čo zohľadňujeme (čo vám môže pomôcť) Čo nezohľadňujeme (čo vám nemôže pomôcť)
✅ Celkové správanie hráča v súčasnosti ale aj minulosti ⛔ Či hráč prispel na prevádzku serveru
✅ Tresty, ktoré boli hráčovi udelené ⛔ Individuálne žiadosti podávané cez súkromné správy
✅ Nahlasovanie chýb serveru a podpora jeho fungovania ⛔ Spamovanie členov ateamu alebo vedenia serveru
✅ Členstvo v admin teame nášho serveru (ExAdmini a pod.) ⛔ Toxické, arogantné alebo správanie v rozpore s dobrými mravmi
✅ Kto a či sa za hráča zaručil
✅ Kvalitu a informácie uvedené v prihláške

Prihláška na whitelist

! Pre podanie žiadosti o pridanie na WhiteList je nutné byť prihlasený a mať prepojený profil s herným účtom !